Rådgivningsgruppen

Nr. 11/1999 – Seminar II – Emma Hjorths historie

Planlegging og gjennomføring av tema-helg. Tema-helgen ble gjennomført i mars 2000.

31. august 1999 – møte nr. 114
Lars Ole,
Pim
og Anja
har hatt møte
med Regionalt aktivitets-senter
på Emma Hjorth.

Vi har tenkt å dele opp temaet i 3 deler,
områdets  “barndom”,
“ungdom”
og “voksen”.

En ide er å kontakte folk
som har betydd mye for området
og som kan komme å fortelle.

Det er ingenting som er bestemt ennå
og våre forslag
er med på å bestemme programmet.

Vedtak:
Alle tenker på hva de synes
kan være spennende å ta opp.

Vi tar en forslags-runde på neste møte.

14. september 1999 – møte nr. 115
Harald foreslår å få Nils,
Bjarne,
Erling
og Bjørn til å fortelle
om hvordan de har opplevd Emma Hjorth.

John Harald foreslår
å invitere journalister
fra Samfunn for alle.

Helge Morset
og Ragnhild Perhson
er det også flere som ønsker å høre
fortelle fra Emma Hjorth.

Vedtak:
Alle snakker med folk rundt omkring
for å finne ut hva de ønsker seg
av et seminar
om Emma Hjorths historie.

Vi fortsetter forslags-runden på neste møte.

28. september 1999 – møte nr. 116
Lars Ole fortalte fra siste møte i arbeids-gruppen.

Vi snakket om tids-punktene og
alle var enige om at det hørtes fint ut.

På spørsmål om hvem som skal inviteres på festen,
ønsket alle i gruppen å invitere
de som har jobbet på deres avdeling
den tiden de bodde der.

Vi hadde av-stemmning,
for å av-gjøre om programmet på Tema-Helgen
skulle følge en tids-rekke eller
ta for seg ett og ett tema.

Begge forslag fikk like menge stemmer.

Vedtak:
Lars Ole ringer Harald
og hans stemme avgjør
hvordan programmet blir lagt opp.

 

12. oktober 1999 – møte nr. 117
Gruppen så på invitasjonen og syntes den var fin.
Renne og Tove har allerede meldt seg på.

John Harald foreslår å kontakte
Rolf Bratvoll som bidrags-yter.

Renne foreslår Bjørg Engeseth,
Eva Jacobsen,
Dagmar
og Bjørg Solhett.

Harald bodde på Borgen og Skaret.

Han vil gjerne invitere: Steinar Fagerlid,
Harald Sletten (Lippestadveien 31),
Liv Frostad
og Sidsel Tangvik

Vedtak:
Invitasjonen er godkjent
og sendes ut 13. oktober.