Rådgivningsgruppen

Nr. 11/1997 – Bibliotek-planen for 1998-2003

En av oss har levert papirene til lederne i lese-gruppen. De skal snakke om det og gi tilbake-melding til oss.

16. desember 1997 – møte nr. 81
Tove har levert papirene til lederne i lese-gruppen.

De skal snakke om det og gi tilbake-melding til Tove.

Vedtak:
Saken utsettes.

 

13. januar 1998 – møte nr. 82
Vi ber Kristin Østerholt komme på møtet 10. februar
og fortelle om biblioteks-planen.

Vedtak:
Lars Ole avtaler med biblioteket.

27. januar 1998 – møte nr. 83

Vedtak:
Utsatt.