Rådgivningsgruppen

Nr. 11/1994 – Vennetreff i Asker

Treff med rådgivningsgruppen fra Asker.

28. august 1994 – møte nr. 19
Det ble rot med invitasjonen fra gruppen i Asker.

Henning ringte rene og lovte å ringe igjen,

Men han gjorde det ikke.

Tove og Willy reiste til Asker,
men hadde ikke fått vite hvor de skulle møte opp.

Per var der,
men han dro sammen med Pim.

De burde ha sendt en skriftlig invitasjon
med adresse,
tidspunkt
og annen viktig informasjon.

Vedtak:
Vi sender adresse-liste til Asker-gruppen

Og håper at invitasjonen kommer i posten neste gang.