Rådgivningsgruppen

Nr. 106 – Referat fra 9. mars 1999

Referat fra 9. mars 1999
Tilstede: Renne Hubertus, John-Harald Wangen, Harald kjeldsberg
Tove Kjevik , Per Guldbrandsen og Anne Balstad
Meldt forfall: Marianne Aasen
Møteleder:John-Harald Wangen
Referent: Lars Ole Bolneset/Anja Bjorøy
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt:Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Trond Schliemann fra SINTEF
Vedlegg:
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 105.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Ingen.
Side – 2
Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Ingen.
Brev til gruppen
Invitasjon til åpen dag hos BIOM 18. mars 1999.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen.
Internett
e-post
e-post fra Lars Ole om Ariadne-prosjektet.
  Ansvars-områder
Bibliotek -Tove
Tove har ikke vært til-stede på de 2 siste møtene på biblioteket.
Vernede arbeidsplasser- Per
Det er ikke riktig at Hauger verksted skal nedlegges.
Side – 3
SAKER
06/99 Ariadne-prosjektet
Trond Schliemann fra SINTEF var på besøk.
Han jobber på en avdeling som har ansvar for tele og data.
De jobber med å utvikle et hjelpe-middel
for at det skal bli lettere å finne fram i kommune-gården.
SINTEF søker folk som kan være med å teste ut hjelpe-middelet.
Test-personene må være vant til å ta seg fram på egen-hånd,
personene må ikke være altfor kjent med kommune-gården.
06/98 TEMA-KVELD
RGB og Klubben arrangerte Tema-kveld
lørdag 6. mars 1999 kl.18.00 til 21.00.
Det var gøy med mimre-kveld.
Det var vaffel og kaffe-salg.
Og det ble vist video fra 1987 til 1990.
Vedtak: Video-framvisningen fortsetter
på seminaret 27. og 28. mars 1999.
01/98 EMMA MUSEUM
Vi så på filmen som Lars Ole har laget.
Filmen handler om livet til 3 menn som bor på Emma Hjorth.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte
02/99 FRITIDS-KALENDEREN
Vedtak: Utsatt til neste møte
Side – 4
03/99 SAMSPILL 99
Rennne,Anne og Tove har lyst til å dra.
Alle har noen kjente som de kan bo hos bortsett fra Anja.
Fristen for å melde seg på
har allerede gått ut
slik at vi må handle raskt.
Anja ringer og melder på 2 kurs-deltagere og en ledsager.
Vi må reise opp mandag 26.april,
overnatter 2 netter og reise
tilbake onsdag kveld 28. april.
Alle ringer så fort som mulig og hører med dem de kjenner om det
er greit at vi kommer og over-natter.
Vedtak: Hvis alt går i orden
må vi ble enige om hvem som skal dra.
04/99 VALG 1999
Renne ringer til de politiske partiene
for å få oversikt over når de trykker
valg-brosjyrene sine.