Rådgivningsgruppen

Nr. 105 – Referat fra 23. februar 1999

X-Referat fra 23. februar 1999
Tilstede: Renne Hubertus, John-Harald Wangen, Harald kjeldsberg
og Anne Balstad
Meldt forfall: Marianne Aasen, Per Guldbrandsen og Tove Kjevik.
Møteleder:Harald kjeldsberg
Referent: Lars Ole Bolneset/Anja Bjorøy
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt:Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Olav Elvemo fra BIOM
Vedlegg: Avis-utklipp fra Budstikka , en reportasje fra Emma museum.
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 104
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Referat fra Rådgivnings-gruppa i Asker.
Side – 2
Avis-utklipp
John-Harald har tatt med avis-utklipp fra Budstikka.
Ett av avis-utklippene handler om Emma museum (vedlegg 1/05)
og to av ut-klipppene handler om Disssimilis.
Beskjeder og informasjon
Ingen.
Brev til gruppen
Ingen brev.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen.
Internett
e-post
En morro-post fra Lars Ole.

  Ansvars-områder
Emma Hjorth- Harald
Harald skal ta kontakt med Bård- Kjetil
for å få igang bistroen igjen.
SAKER
Side – 3
06/98 TEMA-KVELD
Vedtak: Tema-kvelden er flyttet til 6. mars.
01/98 EMMA MUSEUM
Vedtak: Neste møte (106) ser vi på filmen om Emma Hjorth
som Lars Ole har laget.
På møte 106 ser vi også på de bildene vi tok
på befaringen av museet.
Vi burde hatt måle-bånd for å avgjøre
om det var brede nok dører for rulle-stol-brukere.
Lokalene er små men det gikk greit
fordi vi ikke var så mange.
Det var godt lys i lokalene.
Det var ikke bilder fra hvert år.
Det var ikke bilder av alle husene på Emma Hjorth.
02/99 FRITIDS-KALENDEREN
Vedtak: Kalenderen ved-legges dette referatet
og alle leser igjennom denne
og streker under vanskelige ord og setninger.
03/99 SAMSPILL 99
Anja kontakter Kirsten H. Haugen og
spør om hun kan tenke seg å være
tilrette-legger på Samspill-konferansen.
Side – 4
Hvis hun synes det er greit,
må vi jobbe for å skaffe penger.
Hvis alt går i orden
må vi ble enige om hvem som skal dra.
EVENTUELT
Renne lager et utkast til brev
som skal sendes til politikerne
for å få dem til å lage lett-lest-informasjon til valget.
Arbeids-reiser.
Renne er lei av å kjøre omveier for å komme hjem etter arbeid.
Anne har lyst til at bilder av hennes arbeids-plass
skal legges ut på gruppens hjemmme-side når den blir ferdig.
Ariadne-prosjektet ?
Lars Ole
Hvis vi vil ha gamle utgaver av «Samfunn for alle»
må vi betale 250,- for hvert år