Rådgivningsgruppen

Nr. 10/2017 – Brukerråd for eldre

Vi har snakket om muligheten for å lage et eget brukerråd for eldre. De eldste medlemmene i RGB kan være med å bidra til dette arbeidet

24.september 2017 – møte nr. 464
Saken handler om å starte arbeidet med et brukerråd.
Det tar lang tid før et råd kommer skikkelig i gang.
John-Harald, Tove og Erik er spurt om
de kan tenke seg å være med å starte opp rådet.
Det blir oppstart tidligst i mars 2018.
Det er snakk om 4-5 møter i året i tillegg til SAR,
temakvelder og avslutninger.

Vedtak:
Erik,
John-Harald
og Tove tenker på saken til neste gang.

 

10.oktober 2017 – møte nr. 465
10/17 Brukerråd for eldre
Erik og Tove kan tenke seg ¨være med på det.
Tove forslår fredag mot en god møtedag.

Vedtak:
John-Harald tenker på det til neste møte.

 

24.oktober 2017 – møte nr. 466
John-Harald er usikker på om han vil delta i et brukerråd for eldre.

Vedtak:
Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

21.november 2017 – møte nr. 467
Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak:
Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

12.desember 2017 – møte nr. 468
Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak:
Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

16.januar 2018 – møte nr. 469
Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Vedtak:
Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dagaktivitetstilbudet.

 

30.januar 2018 – møte nr. 470
Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.

Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm
som er tjenesteleder for dag-aktivitetstilbudet.

Vedtak:
Saken utsettes inntil videre