Rådgivningsgruppen

Nr.10/2012 – Årsrapport og regnskap for 2012

Vi har skrevet ferdig rapporten for 2012.

4.desember 2012 – møte nr. 371
Vi har gått igjennom årets saker
og skrevet kort om hva vi har gjort i saken.

Vedtak:
Ingen vedtak.

15.januar 2013 – møte nr. 372
Vi har begynt på selve rapporten.

Vedtak:
Regnskapet utsettes til neste gang.
29.januar 2013 – møte nr. 373
Vi har fortsatt arbeidet med rapporten.

Vedtak:
Regnskapet utsettes til neste gang.

12.februar 2013 – møte nr. 374
Vi har fortsatt arbeidet med rapporten.

Vedtak:
Regnskapet utsettes til neste gang.

26.februar 2013 – møte nr. 375
Vi har fortsatt arbeidet med rapporten.

Vedtak:
Regnskapet utsettes til neste gang.

12.mars 2013 – møte nr. 376
Vi har fortsatt arbeidet med rapporten.

Vedtak:
Regnskapet utsettes til neste gang.
John-Harald kommer kl. 08.30.

2.april 2013 – møte nr. 377
Vi må ha en egen perm for 2012 og en for 2013.
RGB har fått egen objekt-kode i det kommunale regnskapet.
Vi fortsetter arbeidet med rapporten på neste møte.

Vedtak:
Lars Ole ordner med permer og skille-ark til regnskapet.

16.april 2013 – møte nr. 378
Lars Ole har ordnet med perm og skille-ark til regnskapet.

Vedtak:
Vi fortsetter arbeidet med rapporten på neste møte.

30.april 2013 – møte nr. 380
Lars Ole har ordnet med perm og skille-ark til regnskapet.

Vedtak:
Vi fortsetter arbeidet med rapporten på neste møte.

28.mai 2013 – møte nr. 381
Vedtak:
Vi fortsetter arbeidet med rapporten på neste møte.

11.juni 2013 – møte nr. 382
Vedtak:
John-Harald og Lars Ole møtes tirsdag 9. juli
For å oppdatere hjemmesiden
og gjøre ferdig rapporten for 2012.

18.august 2013 – møte nr. 383
I begynnelsen av juli jobbet John-Harald og Lars Ole
både med hjemmesiden og rapporten.

Vedtak:
Lars Ole skal legge ut det som ble laget
og ordne avslutte rapporten.

27.august 2013 – møte nr. 384
Alle har fått en kopi av årsrapporten for 2012.

Vedtak:
Lars Ole legger rapporten på hjemmesiden.