Rådgivningsgruppen

Nr.10/2011 – Deltagelse og tilhørighet

Spesialprest Ole Johan Beck i Den norske kirke vil gjerne at vi blir med i et samarbeid om en konferanse om retten til deltagelse i eget tros- eller livssyns-samfunn.

8.november 2011 – møte nr. 349
Vi har fått en e-post fra Ole Johan Beck,
som jobber som spesial-prest i Den norske kirke.
Han er rådgiver for ansatte i kirkene
om det å åpne opp og inkludere best mulig
for alle som ønsker å delta i kirkens aktiviteter,
uansett funksjons-nivå.

Han ønsker å invitere Bærum kommune til å samarbeide
om en halvdags-konferanse om retten til deltakelse
i eget tros eller livssyns-samfunn.
Han spør oss om hva vi mener om forslaget
og hvem som kan kontaktes i kommunen.

Vi vil gjerne være med å arrangere en slik konferanse
som presten snakker om.

Vedtak:
Vi spør Kirsten H. Haugen om hjelp til dette.
Vi sender en e-post til Kirsten H. Haugen.

22.november 2011 – møte nr. 350
Vi har ikke mottatt svar fra Kirsten Hågnestad Haugen enda.

Vedtak:
Utsatt til neste møte

6.desember 2011 – møte nr. 351
Vi har fått svar fra Kirsten Hognestad Haugen
som svarer at Tilrettelagt fritid ikke har tid
til å følge opp saken.

Spesialprest Beck vurderer andre måter
å kontakte Bærum kommune på.

Vedtak:
Vi foreslår at Beck møter oss på nyåret
og at vi sammen kan planlegge for en konferanse.
Vi inviterer Morten Svarverud til dette møtet.

17.januar 2012 – møte nr. 352

Vedtak:
Vi avventer ny henvendelse fra Beck.

31.januar 2012 – møte nr. 353

Vedtak:
Vi har ikke hørt noe fra Beck.

14.februar 2012 – møte nr. 354

Vedtak:

Vi har ikke hørt noe fra Beck.