Rådgivningsgruppen

Nr.10/2008 – Årsrapport og regnskap

Laget rapport og regnskap for 2008.

18.november 2008 – møte nr. 293
Vi har begynt å tenke på rapporten for 2008.

Vedtak:
Tilretteleggerne forbereder fremlegg
av regnskap for 2008.

Vi starter med å se på
hva som står i rapporten for 2007.

 

2.desember 2008 – møte nr. 294

Vedtak:
Tilretteleggerne forbereder fremlegg av regnskap for 2008
og forslag til punkter i rapporten for 2008.

 

16.desember 2008 – møte nr. 295

Vedtak:
Tilretteleggerne forbereder fremlegg av regnskap for 2008
og forslag til punkter i rapporten for 2008.

 

20.januar 2009 – møte nr. 296

Rapporten for 2008 er gjennomgått og skrevet ut.

Vedtak:
Sender underskrevet rapport til våre kontakt-personer.
Regnskap og budsjett tas opp på neste møte.

 

3.februar 2009 – møte nr. 297

Vedtak:
Utsatt til neste møte.

Tilretteleggerne forbereder papirene.

 

17.februar 2009 – møte nr. 298

Vedtak:
Utsatt til neste møte.

Tilretteleggerne forbereder papirene.

 

3.mars 2009 – møte nr. 299

Vedtak:
Utsatt til neste møte.

Tilretteleggerne forbereder papirene.

 

17.mars 2009 – møte nr. 300
Vi har laget en søknad om støtte for 2009
og bedt om at den siste delen av støtten for 2008
settes inn på drifts-kontoen.

Søknaden sendes til Bovild Tjønn.

Vedtak:
Søknadene sendes

 

31.mars 2009 – møte nr. 301

Vedtak:
Årsrapporten for 2008 sendes til Bovild Tjønn.