Rådgivningsgruppen

Nr. 10/2005 – Bruker-råd PLO

Vi har fått i oppgave å komme med forslag til hvordan lage bruker-råd i miljøarbeider-tjenester Bruker-rådene skal gi råd til tjeneste-lederne.Bruker-råd blir et viktig tema på lokal konferanse 2006.

11.oktober 2005 – møte nr. 230
PLO står for pleie og omsorg.

Delt ut saks-papirene til saken.

Vedtak: 
Alle leser papirene.

Vi fortsetter på saken på neste møte.

 

25.oktober 2005 – møte nr. 231
Brukere,
ansatte,
ledere
og pårørende
inviteres til Tema-Kveld
tirsdag 6. desember.
hvor denne saken blir tatt opp.

Vedtak: 
Fortsetter på neste møte.

 

8.november 2005 – møte nr. 232
Stortings-melding 40
sier at kommunene skal opprette bruker-råd

Rådmannen har utarbeidet retnings-linjer
for bruker-råd innen pleie og omsorg.

Bruker-rådene skal styrke samarbeidet
mellom brukerne og tjenesten.

Være rådgivere for tjeneste-leder.

Tjeneste-leder er leder for et arbeids-lag.

Det må lages retnings-linjer
for hvordan velge representanter.

De som stiller til valg,
må vite hva oppgaven går ut på.

Viktig at de som velges
er interesserte og motiverte.

Er vervet betalt?

Får representantene permisjon med lønn?

Hvilken støtte får bruker-representantene?

Der flere arbeids-lag samarbeider,
må alle tjeneste-ledere være med.

John-Harald mener at man må
ta hensyn til rullestol-brukere,

slik at de kommer seg inn i møte-lokalene.

Anne synes det er bra med bruker-råd.

Tove vil ha forslaget på lett-lest.

Hun kan da lese det og tenke på det.

Rita synes forslaget er skrevet for vanskelig.

Flere vanskelig ord.

Rune synes det er bra og viktig med bruker-råd.

Tjeneste-ledere
og fag-konsulenter
må ta bruker-rådene på alvor.

Leif Kåre mener at bruker står i fokus.

Det er bruker som kjenner sine behov for hjelp.

Vi må tenke på hvilke saker
bruker kan sette seg inn i.

Vi må ikke legge lista for høyt.

Saker må legges fram på lett-lest før møtene.

Wenche mener det er viktig
å tenke på hvilke saker,
som passer å ta opp i bruker-råd.

Lars-Ove synes vi må arbeide mye med dette framover.

RGB har en viktig oppgave.

Tjeneste-ledere
og fag-konsulenter er også viktige.

Vi må tenke på hvordan dette kan gjøres
på en god måte for brukerne og for tjenesten.

Vedtak: 
Fortsetter på neste møte.

 

22.november 2005 – møte nr. 233
Vi har sett på oppgavene tilsynsutvalget hadde.

Vi er enige om at de fleste av oppgaven
også er aktuelle for et bruker-råd..

Disse er aktuelle for tema-kvelden 14. desember
(se egen sak).

Vedtak: 
Fortsetter på neste møte.