Rådgivningsgruppen

Nr. 10/1997 – Presentasjon av gruppens arbeid

Vi ønsker å fortelle andre utviklingshemmede om vårt arbeid i RGB.

25. november 1997 – møte nr. 79
Vi fikk bare begynt litt på denne saken.

Det er viktig at vi er enige om hva vi skal si
når arbeids-kollegaer spør
om hva vi jobber med i RGB.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.


2. desember 1997 – møte nr. 80
Marianne tok opp denne saken
fordi hun ønsker å fortelle sine arbeids-kollegaer
om hva hun gjør i RGB.

Det er viktig at vi ikke snakker om saker
som vi jobber med og ikke har gjort klare vedtak på.

Når det gjelder saker hvor vi har gjort vedtak
og referatet fra møtet er godkjent

er det greit å fortelle om saken
og gjerne vise referatet.

Hvis noen på jobben vår har spørsmål
som de ønsker at RGB skal ta opp,
må disse legges frem på møtet.

Vi kan ikke ta opp saker som gjelder enkelte arbeids-tagere
eller saker som hører inn under verne-ombudet eller tillits-valgt.

Vedtak:
Saker som står i et godkjent referat og
som vi har gjort klare vedtak på
kan tas opp med venner,
arbeids-kollegaer
eller andre.


13. januar 1998 – møte nr. 82
Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

27. januar 1998 – møte nr. 83
Vi tok opp saken første gang i 1995 (07/95).

Det var et tidligere medlem som tok opp saken,
men fordi vedkommende døde,
ble saken ikke fulgt opp.

Renne foreslår å lage en brosjyre på data
og bruke den på Internett.

Lars Ole legger frem et forslag på neste møte.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

10. februar 1998 – møte nr. 84
Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

24. februar 1998 – møte nr. 85
Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.