Rådgivningsgruppen

Nr. 10/1995 – Samarbeid med brukerrådet

Vi har jevnlige møter med Brukerrådet i Løkkeåsveien 2.

26. september 1995 – møte nr. 38
Enighet i gruppen
om at det hadde vært fint om bruker-rådet
kunne komme på neste møte
søndag 15. oktober kl. 18.00 til 21.00.

Vi snakket ikke så mye om hvilke saker
vi kan samarbeide om,
men sak 17/94 er viktig.

Vedtak:
Alle er enige
om at bruker-rådet
inviteres til neste møte.

Per har ansvaret
for å informere bruker-rådet om dette.

 

15. oktober 1995 – møte nr. 39
Møtet blir utsatt
fordi det var mange
som ikke kunne komme.

Vedtak:
Møtet utsettes
til  fredag 27. oktober
kl.16.00 til 19.00.

 

31. oktober 1995 – møte nr. 40
Det var hyggelig å treffe Brukerrådet.

Viktig å lære hverandre å kjenne.

Da blir det lettere å samarbeide.

Vedtak:
Saken fortsetter på neste møte med Brukerrådet.