Rådgivningsgruppen

Nr. 10/1994 – Kunne svare for seg

Når en av oss skal forklarer en sak, er det viktig at alle forstår det som blir forklart.

28. august 2004 – møte nr. 19
Alle medlemmene i gruppen må kunne klare
å  forklare for de andre i gruppen

Hva de mener med det de sier.

Vedtak:
Når vi er usikre på hva et medlem i gruppen mener,
stopper vi opp og får en nærmere forklaring.