Rådgivningsgruppen

Nr. 10 – Referat fra 23. januar 1994

Referat fra 23. januar 1994

Tilstede: Tove, Rene og Steingrim
Fravær: Ingen
Referent: Lars Ole (hos Steingrim)

5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
Ingen i gruppen kjenner noen som er aktuelle nå.
De som skal være medlemmer må bo i bærum.

VEDTAK:
Alle sjekker videre om de kjenner noen
Som kan være med i gruppen.

 

11/93 HYTTETUR
Vi venter til det blir varmere i været.
Forslag om å reise helgen 30. April – 1.mai

VEDTAK:
Alle sjekker sine kalender (almanakk) til neste møte.

 

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER

VEDTAK:
Saken ble utsatt fordi vi ikke har det nødvendige utstyret.

 

 

17/93 PUNKTNYTT
Steingrim synes «punktnytt» var meget bra.
Tove vil gjerne prøve dette en stund.

VEDTAK:
Lars ole sender et «skrytebrev» til redaksjonen.
Og ber samtidig om at tove får tilsendt «punktnytt».

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Steingrim foreslår at vi snakker med rådhusposten
Og ber de komme på et møte i rådgivnings-gruppen.

VEDTAK:
Steingrim og lars ole sørger for å lage denne avtalen.

 

01/94 POSTKONTORET I SANDVIKA

VEDTAK:
Lars ole tar kontakt med postsjefen
Og hører om det er greit at vi kommer på besøk.
På neste møte bestemmer vi når og hvordan
Vi skal gjøre dette.

 

02/94 HOVEDUTVALGSMØTE 27. JANUAR
Steingrim og rene kan tenke seg å være på møtet.

VEDTAK:
Rene møter lars ole på kommunegården kl 17.45.
Lars ole ringer steingrim på og avtaler nærmere.

 

12/93 EMMA HJORT
Det ble delt ut disposisjonsplan for eiendommen
Emma hjorts hjem.

VEDTAK:
Lars ole lager en lettlest oversikt
Over de viktigste punktene i planen.

 

EVENTUELT: LOKALE – HVOR SKAL VI MØTE?
Lars ole ringer nærmere og gir nøyaktig beskjed