Rådgivningsgruppen

Nr.09/2011 – Samarbeids-avtale og økonomisk støtte

Avtalen er fra 2005 og det er behov for å lage en ny avtale. Det er lovet økonomisk støtte for 2012. Det jobbes videre med ny samarbeids-avtale.

11.oktober 2011 – møte nr. 347
Avtalen som ble laget med kommunen i 2005 må fornyes.
Det er også kommet forslag til andre måter å støtte
økonomisk.

Vedtak: Vi ber om skriftlige forslag fra kommunen.

6.desember 2011 – møte nr. 351
På møtet 11. oktober ba vi om et skriftlig forslag fra
kommunen i forhold til en ny avtale med kommunen.
Vi har ennå ikke fått noe svar på dette.

Vi har tidligere fått beskjed om at vi får støtte for 2011,
men vi har ikke fått noen penger på kontoen vår ennå.
RGB kan ikke fortsette å jobbe uten penger på kontoen.

Vedtak: Første møte i januar blir enten et vanlig møte
hvis økonomien er på plass eller et ”Hva gjør vi nå-møte” hvis vi fortsatt mangler penger.

17.januar 2012 – møte nr. 352
Se punktet over.

Vedtak: Vi samarbeider med kommunen
om å lage en ny avtale i løpet av året.

27.mars 2012 – møte nr. 357
Våre tilretteleggere har vært på møte
med vår kontakt-person Morten Svarverud.
Der var også Anne Kristin Gosse, som er leder for fagenheten.
RGBs tilretteleggere får lønn fra fagenheten.

Lars-Ove kan ikke fortsette som tilrettelegger for RGB,
fordi han har fått andre arbeids-oppgaver i kommunen.

Skal det velges medlemmer til RGB?
Hva skal skje med SAR?
Dette er bare noen av spørsmålene vi må ta opp.

Erik tar opp spørsmålet om hvor møtene skal være.
Vi tar med spørsmålet videre i saken.

Vedtak: Vi fortsetter diskusjonen på neste møte.
Lars Ole lager et kart” som viser hvordan
bruker-rådene kan se ut i fremtiden.

10.april 2012 – møte nr. 358
Begynt å snakke om organisering.
Forslag til rapport for 2011 må gjennomgås
og godkjennes.

Vedtak: Vi fortsetter diskusjonene på neste møte.

24.april 2012 – møte nr. 359
Fortsatte å snakke om organisering av brukerråd.

Forslag til rapport for 2011 må gjennomgås
og godkjennes.

Vedtak: Vi fortsetter diskusjonene på neste møte.

8.mai 2012 – møte nr. 360
Fortsatte å snakke om organisering av brukerråd.

Forslag til rapport for 2011 må gjennomgås
og godkjennes.

Vedtak: Vi fortsetter diskusjonene på neste møte.

22.mai 2012 – møte nr. 361
Lars Ole traff tjeneste-lederne for PLO i dag
og fortalte om bruker-rådsarbeid i Bærum.
Han la frem forslaget som RGB har jobbet med.
Tjeneste-lederne som ikke har startet brukerråd,
ble utfordret til å komme i gang.
Et forslag er at interesserte tilretteleggere fra bolig
blir med på våre møter som tilrettelegger til høsten.

Vedtak: Lars Ole skal sende e-post til tjenestelederne med mer
informasjon.

12.juni 2012 – møte nr. 362
Lars Ole er i gang med å lage forslag
til e-post til tjenestelederne
om hjelp med tilretteleggere fra miljø-arbeider-tjenesten.

Vedtak: John-Harald og Lars Ole møtes i begynnelsen av juli
for å oppdaterer hjemmesiden, facebook-siden
og gjør ferdig årsrapporten for 2011.
De skal også begynne på rapporten for 2012 hvis de får tid.

28.august 2012 – møte nr. 364
Det er sendt ut e-post til tjenestelederne
om hjelp med tilretteleggere fra miljø-arbeider-tjenesten.
Et arbeidslag har til nå meldt fra
at de gjerne vil hjelpe til med tilretteleggere.

Vedtak: John-Harald og Lars Ole fikk ikke tid
til å begynne på rapporten for 2012 hvis de får tid.

11.september 2012 – møte nr. 365
Det er hyggelig og til god hjelp at Aleksander er her.

Vi har gjort ferdig rapporten for 2011
og skrevet under.

Vedtak: Vi legger rapporten ut på hjemmeside.