Rådgivningsgruppen

Nr.09/2008 – Foredrag for vernepleierstudenter

Vi har holdt et 3 timers foredrag for første års studenter ved vernepleierhøgskolen i Akershus. Vi er to som holder foredraget sammen med en tilrettelegger. Vi bytter på å holde foredraget.

26.august 2008 – møte nr. 287
Datoene er torsdag 2. oktober, mandag 20. oktober 2008
og tirsdag 13. januar 2009.

Tidspunktet er kl. 10.00 til 13.00.

Foredraget foregår enten på Fornebu eller Lillestrøm.

Vedtak:     
Vi tar det opp på neste møte.

 

9.september 2008 – møte nr. 288
Datoene er torsdag 2. oktober – Jacob og Tove,
mandag 20. oktober 2008 – Anne Marie? og John-Harald
og tirsdag 13. januar 2009 – Erik og Leif Kåre

Tidspunktet er kl. 10.00 til 13.00.

Foredraget foregår enten på Fornebu eller Lillestrøm.

Vedtak:     
Avklart så langt.

Lars Ole sørger for tilrettelegging.

 

23.september 2008 – møte nr. 289
Datoene er torsdag 2. oktober – Jacob og Tove.

Vi snakket om spørsmål vi kunne stille studentene.

Bør utviklingshemmede få bedre betalt
for den jobben de gjør?
I tilfelle hvor mye?

Bør utviklingshemmede bli foreldre?

Vedtak: 
Vi må tenke mer på gode spørsmål vi kan stille studentene.

 

7.oktober 2008 – møte nr. 290
Tove og Jacob fortalte
fra besøket
på Vernepleier-høgskolen på Kjeller.

Tove fortalte fra historien.

Jacob utfordret studentene
med de spørsmålene vi hadde laget på forhånd.

De mente at utviklingshemmede burde få høyere lønn.

Neste besøk er mandag 20. oktober på Fornebu.

Da er det Anne-Marie og John-Harald sin tur.

Vi snakket om spørsmål vi kunne stille studentene.

Skal utviklingshemmede kunne bestemme hvem de får hjelp av?

Skal utviklingshemmede få lov til å gifte seg?

Vedtak:
Vi tar opp disse spørsmålene med studentene.

 

21.oktober 2008 – møte nr. 291
John-Harald og Anne-Marie
har vært på Vernepleier-høgskolen.

Vedtak:
Referat fra hvordan det gikk er utsatt til neste møte.

 

4.november 2008 – møte nr. 292
John-Harald og Anne-Marie
har vært på Vernepleier-høgskolen på Fornebu.

Anne Marie
syntes at spørsmålene som studentene stilte
var fine.

Før neste foredrag går vi igjennom hva vi skal si.

Erik kan da få lagt inn det han skal si i tale-maskinen.

Vedtak:   
På neste møte går vi igjennom foredraget.

 

18.november 2008 – møte nr. 293

Vedtak:
På neste møte går vi igjennom foredraget.

 

2.desember 2008 – møte nr. 294

Vedtak: 
På neste møte går vi igjennom foredraget.

 

16.desember 2008 – møte nr. 295

Vedtak:
På neste møte går vi igjennom foredraget.

 

20.januar 2009 – møte nr. 296
Vi har begynt å lage et manus til forelesning om RGB.

Manuset og forelesningen kan brukes på flere steder.

Vedtak: 
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

3.februar 2009 – møte nr. 297
Leif Kåre syntes det var interessant å treffe studentene.

Han syntes de stilte for få spørsmål,
men de var opptatt av hva vi holdt på med.

Kanskje sende studentene noe på forhånd,
slik at de kan forberede seg.

Det er ønske om å kunne forberede forelesningen
bedre på forhånd.

Lage et manus med enkle setninger,
slik at alle vet hva som skal sies.

Vi starter med å lage et foredrag
som kan vare ½-time først.

 

17.februar 2009 – møte nr. 298
Ikke tid til å jobbe med saken på dette møtet.

Vedtak:    
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

3.mars 2009 – møte nr. 299
Ikke tid til å jobbe med saken på dette møtet.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

17.mars 2009 – møte nr. 300
Ikke tid til å jobbe med saken på dette møtet.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

31.mars 2009 – møte nr. 301
Ikke tid til å jobbe med saken på dette møtet.

Vedtak:      Vi fortsetter saken på neste møte.

14.april 2009 – møte nr. 302

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

 

28.april 2009 – møte nr. 303

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

 

12.mai 2009 – møte nr. 304

Vedtak:   
Saken utsettes til neste møte.

 

26.mai 2009 – møte nr. 305
John-Harald foreslår at denne saken
blir lagt under noe annet.

Informasjon og presentasjon kan temaet hete.

Brosjyren om RGB og hjemmesiden
legges inn under det samme punktet.

Legges inn under faste punkter.

Vedtak:   
Alle er enige i forslaget fra John-Harald.

 

9.juni 2009 – møte nr. 306

Vedtak:
Saken utsettes til over sommeren.

 

22.september 2009 – møte nr. 307

Vi har ikke hørt noe fra Verne-pleier-høgskolen.

Vedtak:
Vi sender en e-post og spør Randi Krogstad.