Rådgivningsgruppen

Nr. 09/2007 – Samarbeid med BBL

Vi har hatt møter og seminar sammen med BBL. BBL står for BroBygger-Ligaen. BBL er en frivillig interesse organisasjon, som ble startet våren 2007.

28.august 2007 – møte nr. 267
Vi har sett på forslaget til saksliste fra BBL.

Vi synes den ser bra ut
og gleder oss til å møte de om 4 uker.

Vedtak:
Avklare med BBL om besøk av Sølvi Linde.

 

11.september 2007 – møte nr. 268
Sølvi Linde har lovet å sende oss
både artikkel og bilder til godkjenning,
før det trykkes i SOR-bladet.

På grunn av forskjellige arrangementer,
passer det best for oss
med Strategi-Seminar
helgen 24. og 25. november 2007.

Vedtak:
Vi sender et svar til BBL.

 

25.september 2007 – møte nr. 269
RGB presenterte seg
og fortalte om hvilke saker de er opptatt av for tiden.

BBL presenterte seg ved en presentasjon på data.

De har også laget en oversikt
som viser hva de jobber med.

Hva tenker RGB om BBL:

Leif Kåre: Positivt og spennende.

Det er lagt mye arbeid i det som er presentert

Høres ut som det kan bli

et spennende samarbeid mellom oss.

Tove: Det var mye å tenke på. Må tenke litt mer.

Ønsker fortsatt samarbeid.

Glad for at BBL er stiftet.

John-Harald: Fin presentasjon.

Mange ting å tenke på samtidig.

Mest glad for å høre at de har stiftet

en bruker organisasjon.

Ønsker et videre samarbeid.

Hvorfor lager vi ikke en felles hjemmeside

Astrid: Vi kan ha linker til hverandre

Vedtak:
Vi fortsetter samarbeidet med BBL

Felles seminar 24 og 25 november.

 

9.oktober 2007 – møte nr. 270

Hva betyr det å bli sterke sammen?

Tove:  Samarbeide om kurs og seminar.

”Kaste ballen til de på laget”.

Trene sammen for å bli sterke som lag.

Leif Kåre:  Fellesskap, jobbe sammen,

står i sammen på de sakene vi er enige om.

John-Harald:  Ikke være alene, samarbeide om kurs og seminar.

Samarbeide med andre grupper.

 

Hva vil vi vite mer om?

Tove:  Hvordan BBL øver for å bli sterkere.

Leif Kåre:  Vite hvilke saker de skal jobbe med.

John-Harald:  Hvordan jobber de på møter?

Har de sakslister?

 

Hva vil vi snakke om?

Tove:  Om BBL vil være med på konferanser
og tema-dager?

Leif Kåre:  Hvilke saker de står for og hva de vil jobbe med.

John-Harald:  Hvordan kan man melde seg inn i BBL.

 

Hva må vi finne ut av?

Tove:  Hvordan gjøre avtaler?

Leif Kåre:   Avklare møter, når, hvor, hvordan?

John-Harald:   Samme som de andre.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

6.november 2007 – møte nr. 271

Hva er våre Likheter og Forskjeller ?

Leif Kåre:   Det må vi finne ut av.

En likhet er det å være opptatt av rettigheter.

John-Harald:  Vet ikke så mye om BBL ennå

Jacob:   En likhet er at begge vil samarbeide

 

Hva vil vi vite mer om?

Leif Kåre:  Hvilke saker BBL skal jobbe med.

John-Harald:   Samarbeide om Bærum-konferansen

 

Hva vil vi snakke om?

Tove:   Hva man er opptatt av

Leif Kåre:  Hva er likheter og forskjeller

John-Harald:  Samarbeide med NFU og andre

Jacob:   Lære mer om BBL

 

Hva må vi finne ut av?

Tove:  Vil BBL være med på Tema-Kvelder og Helger.

Leif Kåre:  Hvordan vil BBL jobbe for å få flere medlemmer
Hvor mange kan det være

John-Harald:   Hva tenker BBL om saker vi er opptatt av

Jacob:  Hvor mange medlemmer er det i BBL


Vi lager en felles strategi/plan for veien fremover

 Hva treffer – Hva ligger i overskriften?

Tove:    Hvilke dager vi kan møtes

Leif Kåre:   Planlegging

John-Harald:  Møte-liste

Jacob:   Datoer for felles møter

 

Hva vil vi snakke om?

Tove:    Hva er likt i vedtektene

 

Hva må vi finne ut av?

Tove:  Referat fra felles møter

Vedtak:
Punktene vil bli tatt opp igjen på seminaret.

 

20.november 2007 – møte nr. 272
Vi møtes kl. 12.00 til 17.00
på Ramma
på lørdag og søndag.

Tove tok opp at Jacob må ha glutenfri mat.

Vi må gi beskjed til BBL om dette.

Tove må gå kl. 16.00 på søndagen.

Vedtak:
Vi gleder oss.

 

4.desember 2007 – møte nr. 273
Jacob syntes det var veldig interessant
og han lærte mange nye ord.

John-Harald fortalte om at vi har planlagt
en Stemme-Høring i november 2008.

Deltakere på høringen vil være
utviklingshemmede fra hele Akershus

Leif Kåre er opptatt av den sterke stemmen
og det å bli hørt.

Vedtak:
Vi jobber videre med saken når referatet kommer.

 

18.desember 2007 – møte nr. 274
Referatet er ikke kommet.

Vedtak:
Vi jobber videre med saken når referatet kommer.

 

15.januar 2008 – møte nr. 275
Referatet er ikke kommet.

Vedtak:
Vi jobber videre med saken når referatet kommer.

 

29.januar 2008 – møte nr. 276
Vi har begynt å lese referatet fra Strategi-seminaret
og har kommet til side 11.

Leif Kåre opplever at det ikke er lett-lest,
men en spennende oppgave.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

Vi har ikke funnet møtedato til planleggingsmøtet med BBL.

Fastsetter dato på neste møte.

 

 

12.februar 2008 – møte nr. 277
Vi har lest side 2 i referatet fra strategi-seminaret.

Vedtak:
Forslag om planleggings-møtet med BBL
mandag 10. mars kl 15.30 til 18.30.

Alle prøver å være tilstede mellom 16 og 18.

Møtet kan holdes hos Ridderne as i Sandvika.

Vi bestiller mat til møtet.

 

12.februar 2008 – møte nr. 277
Det blir planleggings-møtet med BBL
mandag 10. mars kl 15.30 til 18.30.

Alle prøver å være tilstede mellom kl. 16.00 og 18.00.

Møtet kan holdes hos Ridderne as i Sandvika.

Punkter til møtet kan være:

  • Program
  • Arbeids-hefte og fordele oppgaver
  • Lokaler som har plass til 200 mennesker
  • Økonomi – Akershusfondet frist 30. mars
  • Påmeldings-frist 6 uker før
  • Skal det være grupper?
  • Navn-lapper
  • Servering

Vedtak:
Vi bestiller pizza og brus til møtet.