Rådgivningsgruppen

Nr. 09/2005 – Oppsigelse fra tilrettelagt arbeid

Vi fikk litt informasjon om denne saken rett før sommeren og inviterte tjenesteleder for arbeidssentrene til å komme på et av våre møter rett over sommeren. i løpet av sommeren fikk denne saken mye omtale i pressen.

13.september 2005 – møte nr. 228
Jack synes det var hyggelig å bli invitert til vårt møte.

Han opplever denne saken som vanskelig.

John-Harald lurte på om det finnes
noe skriftlig informasjon om disse sakene.

Vi fikk kopi av saken til sektor-utvalget,
eget forslag fra Benthe Runden
og hørings-svar fra Funksjonshemmedes råd.

I Handlings-programmet for 2005 – 2008
foreslo rådmannen
at det skal bli færre tilrettelagte arbeidsplasser
som Bærum kommune betaler for.

Samtidig skal det søkes om
støtte til flere arbeids-plasser som staten betaler for.

Kommunen mener at det er noen arbeids-takere
som vil ha større utbytte av et dagtilbud.

Mange arbeids-takere
opplever at de har fått for liten
eller ingen informasjon.

Henning Furulund
har samlet inn 25 tusen under-skrifter
fra personer som er i mot oppsigelse av
utviklingshemmede arbeids-takere.

Jon Erling Hagen har skrevet brev til oss
og fortalt at han synes informasjonen
til arbeids-takerne er for dårlig.

Han ønsker mer bruker-medvirkning
på arbeids-sentrene.

Han jobber for at ingen skal miste sitt arbeids-tilbud.

Jack fortalte at de jobber med å gi bedre informasjon
og snakke med den enkelte som får tilbud om dagtilbud.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

27.september 2005 – møte nr. 229
Vi er enige om å kalle saken

”Oppsigelse fra tilrettelagt arbeid”.

Vedtak:
Venter på referat fra møte.

Tar opp RGBs deltagelse på informasjonsmøtet
med kontakt-personene.

 

 

31.januar 2006 – møte nr. 238
Rådmannen har besluttet å avvise innbygger-initiativ
om å vurdere nedskjæringer på arbeidssentrene på nytt.

Vedtak: 
Lars-Ove tar opp saken med Jack Eklund
som er vår kontakt-person på området arbeid.

 

14.februar 2006 – møte nr. 239
Vedtak: 
Utsatt – Lars-Ove tar opp saken med Jack Eklund
som er vår kontakt-person på området arbeid.