Rådgivningsgruppen

Nr. 09/2003 – Befaring på Kulturhuset

Vi har vært å sett på tilgjengeligheten i det nye kulturhuset før de åpnet. Vi laget en rapport hvor vi sa noe om ting vi mente ikke var godt nok ivaretatt.

26.august 2003 – møte nr. 190
Fredag 15. august var Tove, Anne Mine
og Jon Erling på befaring.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

9.september 2003 – møte nr. 191
Fredag 15. august var Tove,
Anne Mine
og Jon Erling
på befaring.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

 

23.september 2003 – møte nr. 192
Vedtak:
Tilretteleggerne
sørger for at innleverte innspill
ren-skrives
til neste møte.

 

21.oktober 2003 – møte nr. 193
Vedtak:
Tilretteleggerne
sørger for at innleverte innspill
ren-skrives
til neste møte.