Rådgivningsgruppen

Nr. 09/1997 – Sandvika og Bekkestua buss- og tog/trikk-terminal

Vi har vært på befaring og sett på tilgjengeligheten. Det er skrevet en kort rapport fra befaringene, men den er ikke sendt videre i systemet.

21. oktober 1997 – møte nr. 77
Vi var på befaring på Sandvika buss- og tog-terminal

og Bekkestua buss- og trikk-stasjon 16.10.97.

Vi så på video-opptaket fra befaringen og
laget en liste over hva som vi mener bør gjøres.

Vi sammen-lignet listen med den listen vi lagde i 1994.

Det er bare et av punktene som har blitt fulgt opp i Sandvika,
og det er merking av trappene ned til Rimi-butikken.

Vedtak:
Renne,
Marianne,
Per
og Tove
sjekker ut punktene på listen
til neste møte.

Lars Ole ringer Jan I. Jansen i
og spør om hvordan vi skal gå videre med saken.

11. november 1997 – møte nr. 78
Vedtak:
Utsatt til neste møte.

25. november 1997 – møte nr. 79
Vedtak:
Utsatt.

2. desember 1997 – møte nr. 80
Vedtak:
Utsatt.

16. desember 1997 – møte nr. 81
Vedtak:
Utsatt.

13. januar 1998 – møte nr. 82

Vedtak:     Utsatt.

27. januar 1998 – møte nr. 83
Vi skal ha møte med Claus Andersen om
Ariadne-prosjektet i kommunegården.

Vi tar da opp de tingene
som vi mener det bør gjøres noe med
på Bekkestua og i Sandvika.

Vedtak:
Lars Ole ringer Claus Andersen