Rådgivningsgruppen

Nr. 09/1995 – Hvordan kan møterommet brukes?

Vi har flyttet til nytt møterom og medlemmene så på mulighetene for å bruke rommet til andre tider.

Rene lurer på om han kan få nøkkel til KLUBBEN
for å låse seg inn på møte-rommet
og jobbe med saker.

Vedtak:
Vi ber om at Pim på neste møte
sier noe om planene for møterommet


15. oktober 1995 – møte nr. 39
Vedtak:
Saken utsettes.

 

31. oktober 1995 – møte nr. 40
Vedtak:
Saken utsettes.