Rådgivningsgruppen

Nr. 09/1994 Epilepsi

Saken startet med at en av oss ville fortelle de andre om epilepsi. Det er nå igang et samarbeid med brukerrådet i Løkkeåsveien for å arrangere et kurs om epilepsi for alle medlemmene.

28. AUGUST 1994 – møte nr. 19
Tove vil fortelle om epilepsi på et av høstens møter.

Vedtak:
Vi bestemmer hvilken dag
Tove skal fortelle om epilepsi
på møtet 25. September.

 

25.SEPTEMBER 1994 – møte nr. 21
Tove var ikke på møte
så vi fikk ikke bestemt noe i denne saken

Vedtak:
Vi tar det opp med tove på neste møte.

 

9.OKTOBER 1994 – møte nr. 22
VEDTAK:
Det ble ikke tid til å bestemme noe.

 

20. NOVEMBER 1994 – møte nr. 24
Willy har snakket med klubben.

Bruker-rådet vil gjerne samarbeide med oss
om å lage et kurs om epilepsi.

De foreslår at det brukes en tema-kveld til våren 1995.

Vedtak:
Tove og rene spør to sykepleiere de kjenner
om de kan tenke seg å snakke om epilepsi på en tema-kveld.

Eilly snakker videre med brukerrådet
og forteller at vi gjerne vil samarbeide

 

4. DESEMBER 1994 – møte nr. 25
Tove gir beskjed så fort hun vet noe mer.

Rene har snakket med Anita Rognvold
som er syke-pleier.

Hun vil gjerne være med på tema-kvelden.

Rene har gått et kurs om sykepleier-lære på
Peder Morset folkehøgskole (pmf).

Og kan tenke seg å hjelpe til på tema-kvelden.

Vedtak:
Det bør lages en arbeids-gruppe
med noen fra rådgivnings-gruppen
og noen fra bruker-rådet.

Vi tar opp saken i januar 1995.