Rådgivningsgruppen

Nr. 08/2018 – «Mat til begjær og ikke besvær»

Helen skal jobbe med et kostholdsprosjekt. … se i referat fra Sentralt brukerråd

23.oktober 2018 – møte nr. 482
Vi startet med å fortelle om oss selv.

Helen fortalte litt om seg selv.
Hun har jobbet med mat og helse hele livet.

Har jobbet et år på Haug skole for lenge siden.

Helene har kommet på besøk for å bli bedre kjent med oss:
Det er viktig å ha mer kunnskap om kosthold,
slik at man kan ta riktige valg og vite hva som kan skje.
Maten skal være god,
få velge hva man vil lage.
En rett kan bestå av mange forskjellige ting.

Er det behov og ønske om å lære mer om kosthold?

Helene vil gjerne lære oss mer om kosthold.

Vedtak:
Helen blir med på vårt foredrag på Kunnskapssenteret
på førstkommende fredag.