Rådgivningsgruppen

Nr.08/2012 – Melding til Stortinget om levekår og tiltak

I 2013 kommer det en melding om utviklingshemmede. Vi ønsket å bidra til meldingen, men det var ikke så lett å få til.

28.august 2012 – møte nr. 364
Vi har forslag til innspill til tiltak vi mener er viktige.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

11.september 2012 – møte nr. 365
Vi har begynt å se på innspillene fra SOR og NFU.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

25.september 2012 – møte nr. 366
Vi har begynt å se på innspillene fra SOR og NFU.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

9.oktober 2012 – møte nr. 367

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

14.mai 2013 – møte nr. 380
Se vedlegg 2/380.


28.mai 2013 – møte nr. 381

SARs høringsinnspill har kommet med
I departementets oversikt over innspill.
Det blir spennende å høre om
hva som skjer med forslagene våre.
Forslag om å invitere Empo-TV
til å komme på sommer-avslutningen
for å lage en reportasje om vårt innspill.

Vedtak:
Vi sender dagens referat til EmpoTv
og viser til denne saken.
Ber de ta kontakt med vår tilrettelegger Lars Ole
for mer informasjon
hvis de er interessert i å lage en reportasje.