Rådgivningsgruppen

Nr. 08/2007 – Melding om tilbud til mennesker med utviklingshemning i Bærum kommune

Vi har sett på en fakta-rapport som er grunnlaget for meldingen. Denne saken fortsetter i 2008.

24.april 2007 – møte nr. 262
Se eget punkt under samarbeidspartnere.

 

15.januar 2008 – møte nr. 275
Mandatet er endret til ”Pleie og omsorgsmelding 2008 – 2015”.

Målet med meldingen er å ha et felles grunnlag
for å kunne tenke og planlegge lenger frem i tid.

Meldingen skal også si noe om
fremtidige behov for pleie- og omsorgstjenester
til personer under 67 år.

Det skal opprettes arbeids-grupper.

En av disse gruppene skal jobbe i forhold til
mennesker med utviklingshemning.

Roger Jensen er leder for denne gruppen.

Arbeidet skal være ferdig innen utgangen av april 2008.

Hvordan skal de sakene vi er opptatt av ivaretas i meldingen.

Får vi mulighet til å si hva vi mener om det som står der?

Vedtak:
Lars-Ove sjekker ut mulighetene for medvirke til meldingen.

 

29.januar 2008 – møte nr. 276
Se faste punkter:

  • Referat fra andre møter og konferanser .
  • Bruker-råd og samarbeids-partnere

Vedtak:
Vi tar opp saken på neste SAR-møte 12. februar.

Vi inviterer Wenche Grinderud til møtet fra kl. 14.00 til 15.00
for å si noe om meldingen og høre på våre innspill.

 

12.februar 2008 – møte nr. 277
Se faste punkter:

  • Referat fra andre møter og konferanser .

Vedtak:
Se vedlegg referat SAR-møte

 

20.mai 2008 – møte nr. 284
08/07     OMSORGS-MELDINGEN 2009-2015

Tema-kvelden starter kl. 17.30 med pizza.

Møtet vil vare fra kl. 18.00 til 20.00.

Fra kommunen kommer Bjørn Røed og Gøran Svædseter.

Vi har sett på det lettleste sammendraget
som Lars-Ove har laget.

Vi har snakket om de ulike temaene
og spørsmålene som han har stilt oss.

Vi gleder oss til i kveld,
det skal bli spennende.

Vedtak:
Ingen vedtak.

 

 

6.mai 2008 – møte nr. 283
Tema-kveld 20. mai kl. 18.00 til 20.00 i Kommune-gården.

Servering av middag på forhånd?

Meldingen ikke mottatt.

Vedtak:
Lars-Ove sender ut et lettlest sammendrag,
sjekker matservering,
lager og sender ut  invitasjon til temakveld.

 

3.juni 2008 – møte nr. 285
Høringen var bra,
men vi fikk for kort frist
og meldingen var ikke skrevet på lettlest.

Vedtak: 
Lars-Ove gir gruppas tilbakemelding til
Bjørn Rød
og Gøran Svedsæther.