Rådgivningsgruppen

Nr. 08/2005 – Møter hele dagen

Vi har på mange møter den siste tiden opplevd at møtetiden ikke strekker til, fordi de sakene vi jobber med trenger en grundig forberedelse og mange runder med diskusjon før vi kan komme frem til et vedtak.

13.september 2005 – møte nr. 228
Istedenfor oppgaver mellom møtene,
er det forslag om å ha en hel dag sammen,
slik at vi får bedre tid til å følge opp sakene.

Rita synes det er et godt forslag.

Hun foreslår å starte kl. 09.00 og være ferdig kl. 15.30.

Tove mener vi må undersøke litt mer.

Hun vil også tenke litt mer på saken.

Hun er ikke i mot forslaget.

John-Harald synes det er et godt forslag.

Han er enig med Rita når det gjelder tidspunktene.

Leif Kåre er positiv til forslaget og tidspunktet.

Vedtak:
Tilretteleggerne tar opp denne saken
i første møte med enhets-lederne.

Saken tas opp med enhets-lederne i felles-møte med RGB.

Tas opp med arbeids-giverne i neste omgang.

 

27.september 2005 – møte nr. 229

Lars-Ove la frem et forslag til møte-plan.

Program

Kl.09.00   Kaffe/te, noe å spise.
Sende rundt en sten og komme med innspill

Kl.09.45    Lage saksliste for dagen

Kl.10.30    Pause

Kl.10.45    Arbeids-økt 1

Kl.11.30    Lunsj

Kl.12.00    Arbeids-økt 2

Kl.12.45   Pause

Kl.13.00    Arbeids-økt 3

Kl.13.45   Pause

Kl.14.00    Arbeids-økt 4

Kl.14.45    Pause

Kl.15.00    Avslutter dagen med å godkjenne referatet

Kl.15.30     Slutt

Vedtak:
Forslaget ser bra ut.

Tilretteleggerne kan følge opp dette videre
med enhetslederne.

 

11.oktober 2005 – møte nr. 230
Vi snakket om forslaget og bestemte
at vi har heldags-møte på neste møte.

Tilretteleggerne har  vært i kontakt med
noen arbeidsgivere og kontakt-personene.

De synes det var en ordning
som godt kunne prøves ut.

Vedtak:
Vi har hel dag på neste møte.

Tilretteleggerne
gir arbeidsgiverne beskjed.

 

25.oktober 2005 – møte nr. 231
Tove opplever at dagen har vært fin.

Fått godt med pauser.

Rita synes det har vært bra
og vil fortsette å ha det sånn.

God lunsj og tid til besøk andre steder.

John-Harald opplever mindre stress
og greit å ikke måtte tenke på den andre jobben
på samme dag.

Fint å bli ferdig med referatet
samme dag som vi har møtet.

Leif Kåre opplever at det har gått greit.

Mer tid til å gå igjennom saker.

Mulighet for å jobbe i mindre grupper.

Vedtak:
Vi ønsker å fortsette med ordningen.

Jobbe videre med organiseringen av dagen.

Tilretteleggerne avklarer med våre arbeids-givere
og jobber videre med lønn for møtedeltagelse.

 

8.november 2005 – møte nr. 232

Vedtak:
Alle betaler 20 kr.
til mat hver møte dag.

Vi snakker om saks-lista
og godkjenner referat på slutten av dagen.

Saks-liste sendes i posten som før.

 

 22.november 2005 – møte nr. 233
Lars Ole har vært i kontakt med Løxa utvikling og NFU
i forbindelse med permisjon med lønn.

Dette er ordnet frem til jul.

RGB dekker tapt arbeidsfortjeneste frem til kl. 13.00.

Vi må finne en løsning for 2006
innen utgangen av 2005..

Vedtak: 
Tilretteleggerne følger opp denne saken.

 

6.desember 2005 – møte nr. 234
Vi ble enige om at vi sender et brev
til våre arbeids-givere
og ber om enten 100% eller 50% permisjon med lønn.

Vedtak: 
Tilretteleggerne følger opp denne saken
og skriver et brev som sendes til Løxa AS og NFU.

 

3.januar 2006 – møte nr. 236
Vi ble enige om å følge den ordningen
vi har hatt de siste 4 møtene i 2005.

Det betyr at noen av oss må søke om 50% permisjon.

Resten av dagen må dekkes opp av RGB.

Vedtak: 
Lars Ole legger disse utgiftene
inn i drift-budsjett for 2006.

 

17.januar 2006 – møte nr. 237
Rita
og Tove
synes det er litt vanskelig å forstå
når det kommer lønn
fra flere forskjellige steder.

Forslag at Løxa gjør det på samme måte som NFU.

Løxa sender regning til RGB for avtalte timer,
som Rita
og Tove jobber for RGB.

Vedtak: 
Lars Ole tar dette opp med Løxa på åpen dag.

 

31.januar 2006 – møte nr. 238
Lars Ole har sendt e-post til Løxa og NFU.

Vi leste opp e-postene.

Vedtak: 
Vi venter på svar.

 

14.februar 2006 – møte nr. 239

Vedtak: 
Vi venter på svar fra Løxa og NFU.