Rådgivningsgruppen

Nr. 08/2002 – Spørre-undersøkelse fra hjemmebaserte tjenester

Vi gikk gjennom de spørsmålene som skal brukes i spørre-undersøkelsen. Vi kom frem til andre måter å stille de spørsmålene vi synes var vanskelige å forstå.

10.september 2002 – møte nr. 170
Vedtak:
Utsatt til neste møte

 

24.september 2002 – møte nr. 171
Hjemmebaserte tjenester
skal ha en spørre-undersøkelse
blant sine utviklingshemmede brukere.

Det skal være en intervju-undersøkelse.

Det er studenter fra vernepleier-høgskolen
som skal gjennomføre intervjuene.

Vi begynte å gå igjennom spørsmålene,
for å se om de er lett-lest.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

8.oktober 2002 – møte nr. 172
Vi delte oss i to grupper
og gikk gjennom spørsmålene.