Rådgivningsgruppen

Nr. 08/2001 – Bolig-strategi for utviklingshemmede

Politikerne vil gå inn for å bygge 8 – 12 leiligheter samlokalisert. Medlemmene synes det var mye med inntil 12 personer.

11. september 2001 – møte nr. 150
Politikerne vil gå inn for å bygge 8 – 12 leiligheter samlokalisert 
     .

Medlemmene synes det var mye med inntil 12 personer.

Det kan bli for tett og trangt.

Det kan bli krangling.

Kan vi invitere politikere for å snakke om dette?

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

 25. september 2001 – møte nr. 151
De ønsker at vi kommer med våre tanker om saken.

De sender oss et brev om dette.

Vedtak:
Vi avventer saken.

9. oktober 2001 – møte nr. 152
Vedtak:
Vi avventer saken.

 

23. oktober 2001 – møte nr. 153
Lars-Ove fortalte fra siste møte.

Hva slags boliger
og for hvem skal det bygges for?

John-Harald lurer på hva de tenker!

Gruppen skal skrive en rapport.

Vedtak:
Vi ønsker å være med
i planleggingen av nye boliger.