Rådgivningsgruppen

Nr. 08/1999 – Formidling 99

Vi sendte inn forslag til FO om at RGB kunne holde en forelesning om gruppens arbeid. Dessverre fikk vi beskjed om at det ikke passet med seminarets program.

18. mai 1999 – møte nr. 111
Anja har snakket med Hilde Martine Hernes i FO.

Hernes holder på å plan-legge seminaret.

Derfor vet hun ikke så mye enda.

Flere av forslagene til fore-lesninger,
handlet ikke så mye om med-bestemmelse.

Det skal være flere foredrag samtidig.

Det er viktig
at vi sender inn vårt forslag
i dag.

Tove syntes vi skal fortelle om arbeidet i gruppen.

Ønske om å bestemme mer i
forbindelse med bolig-situasjonen.

Bestemme over sin egen økonomi.

John Harald og Harald ønsker å ha en stand
som viser RGBs historie.

Gruppen vil også holde fore-drag
som handler om
at hvis utviklings-hemmede får mulighet
kan de mer enn mange tror.

Noen av med-lemmene vil også fortelle
om sin historie og ansvars-område.

Vi må også legge frem noen
av sakene vi har jobbbet med.

Vedtak:
Anja fyller ut og sender svar-skjemaet til FO.                 

 

1. juni 1999 – møte nr. 112
Vedtak:
Vi venter på svar om at vi er kommet med.