Rådgivningsgruppen

Nr. 08/1997 – Løkkeåsveien 2

Denne saken har utgangspunkt i sak  10/95.   Hvem skal ha styrings-retten  i Løkkeåsveien.

07.oktober 1997 – møte nr. 76
Vi fant frem gamle vedtak og saks-papirer.

Renne mener at utviklingshemmede bør få mene
og si noe som saker som betyr mye for dem.

Det kan virke som om medlemmene vil få mindre å si
om styringen av huset.

Renne syntes dette er helt «bak mål».

Alle i gruppen ønsker å få vite mer om saken.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

21.oktober 1997 – møte nr. 77
Alle syntes saken er tung og vanskelig.

Hvilke forandringer kan vi vente oss.

Hvordan kan vi få vite mer om saken?

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

11.november 1997 – møte nr. 78
Vi hadde besøk av Anders Wethal,
som har vært saks-behandler for saken
til PA-utvalget.

Før Wethal kom
så vi på noen av vedtakene
i kommunens handlings-planer og
andre kommunale saks-papirer.

Disse vedtakene er grunn-laget for
Wethals saks-behandling (se vedlegg 1/78).

Anne ønsket Wethal velkommen og
Renne inn-ledet med
å fortelle kort om RGBs historie.

Alle fortalte om sine arbeids-områder.

Hva jobber Wethal med i kommunen?

Han har ansvaret for en seksjon
som heter helse, miljø og kultur.

Wethal startet med å fortelle
litt om «KLUBBEN»s historie.

«KLUBBEN» var tidligere en del av kultur-avdelingen.

Etter om-organiseringen i kommunen
skal kultur-avdelingen jobbe mer med kulturelle tiltak
som teater,
ballett osv.

Erfaringene viste at det var vanskelig
å trekke «KLUBBEN»s aktiviteter
inn i kultur-avdelingens vanlige aktiviteter.

Kommunen ønsket å finne en bedre plassering.

«KLUBBEN» ble derfor lagt til
seksjon for arbeid, aktivitet og opplæring.

I seksjon for arbeid, aktivitet og opplæring
er det andre som også jobber med utviklingshemmede.

Wethal kunne også fortelle
at «KLUBBEN» vil være den samme
etter om-organiseringen.

«KLUBBEN»s aktiviteter skal ikke presses ut
til fordel for kultur-avdelingen.

«KLUBBEN» skal inviteres til å være med på
å bestemme hva og
hvordan ting skal skje i Løkkeåsveien.

Renne spurte Wethal om
hvordan han trodde at
aktivitetene i Løkkeåsveien
ville se ut om 5 til 10 år.

Wethal svarte at han tror at «KLUBBEN»
ville bruke Løkkeåsveien like mye som idag,
og at Løkkeåsveien ville være et sted

som mange andre inn-byggere i kommunen også ville bruke.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

25.november 1997 – møte nr. 79
Vi så litt mer på de kommunale vedtakene.

Vi syntes det er tungt stoff og
et nytt system å forholde oss til.

Vedtak: 
Fortsetter saken på neste møte.

 

02.desember 1997 – møte nr. 80
Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

13.januar 1998 – møte nr. 82
Vedtak:
Utsatt.

Lars Ole sjekker med Pim
om hvordan saker står.

 

27.januar 1998 – møte nr. 83
Hvordan går det med saken?

Sjekke med funksjonshemmedes råd.

Vedtak:
Renne ringer Ninja Sanner
som er leder for funksjonshemmedes råd.

Lars Ole ringer Ninja på forhånd.

 

 

24 mars. 1998 – møte nr. 87
Renne fortalte fra samtalen med Ninja Sanner.

Han syntes det var en hyggelig person å snakke med.

Han fikk vite at hun jobber med saken.

Vedtak: 
Saken utsettes.

 

14.april 1998 – møte nr. 88
Intet nytt.

Vedtak:
Saken utsettes.

 

 

21.april 1998 – møte nr. 89
På møte i Komite for Arbeid og Fritid 17. mars 1998
etterlyste Høyre-politiker Ninja Sanner
et bedre svar på spørsmålet
om bruker-styring i Løkkeåsveien.

Ninja Sanner ba om at det ble tatt opp som egen sak
på neste møte.

Komiteen var enige i Sanners forslag.

I møte-innkallingen til komiteens møte tirsdag 21. april
står det ikke noe om denne saken.

Vedtak:
Vi av-venter komiteens arbeid med saken.

 

 

05.mai 1998 – møte nr. 90
Det blir sannsynligvis et møte
med sone-lederne i Bærum kommune
på torsdag 18. juni 1998.

På møtet vil vi fortelle om RGB`s arbeid
og sjekke mulighetene for at gruppen
kan få flere tilretteleggere.

Vedtak:
Noen i gruppen skal være med på møtet.

 

26.mai 1998 – møte nr. 91
Anne og Tove har vært i rådhuset på møte
i komite for arbeid og fritid.

Det ble sagt mange vanskelige ord.

Vi er ikke sikre på hva som ble resultatet.

Vedtak:
Vi avventer referat fra møte 12 mai 1998.