Rådgivningsgruppen

Nr. 08/1996 – Brukermedvirkning/HESO

Et av målene i prosjektet "Bruker-orientering 96" er å lage bruker-avtaler med alle som benytter seg av hjemme-baserte tjenester.

17. september 1996 – møte nr. 56
Vi leste forslaget til brev (vedlegg 1/56)
som skal sendes Nina Torp Høisæter i HESO.

RGB ønsker å være med på å planlegge
handlings-planen for perioden 1997 – 2000.

Vedtak:
Lars Ole renskriver og sender brevet.

 

3. oktober 1996 – møte nr. 57
Vi har mottatt brev fra Nina Torp Høisæter i HESO
(vedlegg 2/57).

Hun ønsker å komme på et møte
og snakke med oss
om bruker-medvirkning.

Vi setter pris på at hun vil komme
og ønsker henne hjertelig velkommen.

Vedtak:
Tove ringer Nina Torp Høisæter og
inviterer henne til møte 29.10.96

 

15. oktober 1996 – møte nr. 58
Tove har ringt og invitert Nina Torp Høisæter
til å kommer på neste møte.

Vi snakket litt om hva HESO jobber med.

Vedtak:
Renne tar opp saken om vakt-skifte

29. oktober – møte nr. 59
Vi fikk besøk av Nina Torp Høisæter og

Trude Jerijervi fra HESO.

De jobber med bruker-medvirkning.

Medlemmene i gruppen fortalte litt om seg selv.

Nina og Trude fortalte om bruker-medvirkning.

Verdi-grunnlaget de ansatte i HESO skal jobbe etter:

  1. behandle brukerne med respekt og like-verd
  2. gi brukerne frihet til å velge
  3. holde avtaler med brukerne
  4. gi brukerne ansvar

Vi snakket litt om hva HESO ellers jobber med.

Vedtak:
Vi holder kontakten med HESO og
sender de referat fra våre møter.

 

12. november 1996 – møte nr. 60
Vi ønsker å samarbeide med HESO i denne saken.

Forslag fra Renne om at vi ber de om å sende oss
informasjon om bruker-medvirknings-prosjektet.

Per ønsket at vi kunne bli invitert til et møte med HESO.

Vedtak:
Lars Ole tar kontakt med Nina Torp Høisæther
og spør om dette.

 

26. november 1996 – møte nr. 61
Vi har mottatt informasjon om Bruker-orienteringsprosjektet.

Lars Ole legger dette frem på neste møte.

Vi prøver å få til et samarbeids-møte i januar 1997.

Vedtak:
Vi sender referat fra våre møter
til Nina Torp Høisæther og Trude Jerijervi.

10 desember 1996 – møte nr. 62
Lars Ole la frem en opp-summering
av det informasjons-materialet
vi hadde fått fra Bruker-orienterings-prosjektet.

Bruker-avtale i hjemme-baserte tjenester og verdi-grunnlaget
er viktig for utviklingshemmede.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

14. januar 1997 – møte nr. 63

Vedtak:
Utsatt.

 

28. januar 1997 – møte nr. 64
Et av målene i prosjektet «Bruker-orientering 96»
er å lage bruker-avtaler med alle
som benytter seg av hjemme-baserte tjenester.

Hvordan ta vare på bruker-medvirkningen
når disse avtale skal lages?

Vi  ønsker et samarbeids-møte
så fort som mulig
for å finne ut
hvordan samarbeids-avtaler
skal ut-arbeides.

Vedtak:
Lars Ole tar kontakt med Nina T. Høisether og
ber om et møte for å diskutere
utarbeidelse av samarbeids-avtaler.


11. februar 1997 – møte nr. 65
Lars Ole har snakket med Nina T. Høisæther
om at gruppen ønsker et møte i mars 1997.