Rådgivningsgruppen

Nr. 08/1994 – Møteleder

Vi bestemte at vi skifter på å være møteleder. Den som er møteleder kommer kl. 17.00 og forbereder møtet.

28. AUGUST 1994 – møte nr. 19
Vi skifter på å være møteleder.

Den som skal være møteleder kommer kl.17.00
og går igjennom saks-listen
sammen med Lars Ole.

Liste over hvem skal være møteleder på hvilke møter
er vedlagt referatet (se vedlegg 1)

Vedtak:
Steingrim kommer kl.17.00 søndag 4. September.