Rådgivningsgruppen

Nr. 07/2016 – Frivillighet i Bærum

Forespørsel fra en gruppe i kommunen som jobber med frivillighet for miljøarbeidertjenesten og aktivitetstilbudet. De ønsker å treffe oss og fortelle hva de jobber med.

16.august 2016 – møte nr. 446
Vi har fått en forespørsel fra en gruppe i kommunen
som jobber med frivillighet for miljøarbeidertjenesten
og aktivitetstilbudet.

De ønsker å treffe oss og fortelle hva de jobber med.

Vi har snakket litt om hva frivillighet er
og har lyst til å høre hva denne gruppen har tenkt på.

Vedtak:
Vi har invitert de til å komme til oss 8. november.


30.august 2016 – møte nr. 447

Vi har invitert gruppen som jobber med dette
til å komme til oss 8. november.

Vedtak:
Vi har ikke hørt noe mer
fra de som kontaktet oss for 14 dager siden.

 

13.september 2016 – møte nr. 448
Anne Austveg og Harald Waugh kommer 8. november kl. 12-13.

De foreslår at vi snakker om ordet frivillighet
og hva vi tenker om det ordet
og hvordan vi kanskje kan få til noe fint i boligene.

Vedtak:
Fortsetter saken 8. november.

 

08.november 2016 – møte nr. 450
Anne Austveg og Harald Waugh kom på besøk
for å snakke om frivillighet.
Harald jobber med kultur og frivillighet i Pleie- og omsorg.
Anne jobber som avdelingsleder på Asklia.

Vi så på video fra Danmark
hvor Finn med utviklingshemming
er besøksvenn for Fredrik
som bor på et eldresenter.

Vi så også på bilder fra aktivitets-dagen
med Abbvie på Emma Hjorth.
Det var et arrangement som mange satte stor pris på.

Det har vært jobbet lite med frivillighet i
miljøarbeidertjenesten.
Aktivitetsdag, besøksvenn og andre opplegg.
Hvor andre kan hjelpe utviklingshemmede,
hvor utviklingshemmede kan hjelpe andre
og hvor utviklingshemmede kan hjelpe hverandre.

Hvorfor gjør vi det?
Slik at man kan ha vennskapsforhold,
være aktiv medborger
og bidrar til samfunnet.

Hva finnes i dag?
Har forsøkt med besøkshund,
Lions kjører buss til Vivil, juletrefest og Rigmortur.
REGA har Bistro hvor utviklingshemmede
hjelper utviklingshemmede.
På et av aktivitetssentrene
er det to frivillige som bidrar i det daglige.

Det er ønske om å prøve ut forskjellige ting.

Kanskje lage en spørreundersøkelse
om hvilke behov man har
og hva man kan tenke seg å bidra med.

Bidra i forhold til Demens-landsbyen.

Regler for hvordan frivillige skal jobbe
og hvordan man skal ta i mot frivillige.

Lage en tema-kveld
eller ha det som en sak for brukerrådene.
De foreslår at vi snakker om ordet frivillighet
og hva vi tenker om det ordet
og hvordan vi kanskje kan få til noe fint i boligene.

Vedtak:
Vi tar opp dette på neste SAR-møte 6. desember.

 

22.november 2016 – møte nr. 451

Vedtak:
I 2017 ber vi om et møte med Anne og Harald
for å planlegge en sak til vårens første SAR-møte.

 

23.oktober 2018 – møte nr. 482
Harald vil gjerne komme på besøk
og fortelle oss om det arbeidet han holde på med.

Anne blir også kanskje med.

Vi planlegger sammen med Harald
hva han skal snakke om på neste SAR-møte,

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte

 

06.november 2018 – møte nr. 483
Harald fortalte oss litt
om hvordan kommunen jobber med frivillighet.
Hva er frivillighet
og hva er viktig å tenke på når man er frivillig.
Vi kjenner frivillig arbeid fra idretten eller eldre.
Mange kjenner til ViVil eller Haug skoles musikkorps.

Utviklingshemmede kan også være frivillige for andre.

ULF har laget et kurs for utviklingshemmede
som kan tenke seg å være frivillige.

Er dette noe vi kan bruke i Bærum?

Vedtak:
Harald lager en kort presentasjon til neste SAR-møte.
Lars Ole sjekker med ULF om kurs-opplegget.

 

04.desember 2018 – møte nr. 484

Vedtak:
Vi venter på svar fra Harald om sykehjemmet på Stabekk.

 

15.januar 2019 – møte nr. 485

Vedtak:
Vi venter på svar fra Harald om sykehjemmet på Stabekk.

 

29.januar 2019 – møte nr. 486
Vi venter på svar fra Harald om sykehjemmet på Stabekk.

Vedtak:
Har sendt e-post med purring

 

29.februar 2019 – møte nr. 487
Harald tok kontakt med Lars Ole
under forberedelsene til SAR-møtet for 14 dager siden.
Han fikk navnet på kontaktperson på Stabekk,
Vibeke Rosenvinge som er tjenesteleder.

Vedtak:
Vi venter på hva som skjer videre.

 

12.mars 2019 – møte nr. 488
Vi har snakket med Harald
og fått vite at han er i kontakt med Vibeke Rosenvinge.

Det skal være et brukermøte hvor de er tilstede,
sammen med kontaktperson fra Bo- og behandling på Stabekk
og beboerne i Jernbaneveien.
Dato er ennå ikke bestemt.

Vedtak:
Vi venter i spenning på hva dette blir til.

 

26.mars 2019 – møte nr. 489

Vedtak:
Vi venter i spenning på hva dette blir til.

 

09.april 2019 – møte nr. 490
Har sendt sms til Harald
for å spørre om samarbeidet med Stabekk bo- og aktivitetssenter
og spørsmål om aktivitetsdagen på Emma.

Har fått vite fra Vibeke at det mest sannsynlig
blir et brukermøte i slutten av mai
hvor saken om frivillighet blir tatt opp.

Vedtak:
Vi venter i spenning på hvordan det går.