Rådgivningsgruppen

Nr.07/2011 – Samarbeid med ulike kommuner

Vi har startet et samarbeid med Gjøvik kommune. De ønsker å komme på besøk for å se hvordan vi jobber. De som ønsker å komme er fra NFU lokallag, ansatte og brukere fra Gjøvik kommune. Samarbeidet fortsetter i 2012.

27.september 2011 – møte nr. 346
Vi har tidligere snakket om
at vi gjerne vil hjelpe andre kommuner
i arbeidet med å få i gang brukerråd.
Vi håper det kommer rådgivningsgrupper i alle kommuner.

Gjøvik kommune ønsker å besøke brukerrådene i Bærum
for å lære av våre erfaringer.

Vedtak:
Vi inviterer to ansatte og to brukere fra Gjøvik kommune på
besøk.

11.oktober 2011 – møte nr. 347
Besøket fra Gjøvik kommune er utsatt til neste år.
Det kommer to brukere, en eller to ansatte
og en fra Gjøvik lokallag av NFU.

Vedtak:
Vi holder kontakten og lager et program senere.