Rådgivningsgruppen

Nr.07/2008 – Videregående skoler

Vi har blitt spurt av Sven Erik Tholander om å forlese for elever på ungdomsskoler. Meningen med forelesningen er å skape interesse for arbeid med mennesker med utviklingshemning.

6.mai 2008 – møte nr. 283
Vi ønsker å informere om RGB
og arbeidet med selvbestemmelse
og brukermedvirkning.

Vi kan sende e-post til aktuelle skoler
for å høre om hvem som har tilrettelagt undervisning
og hvem som kunne tenke seg å ta imot besøk.

Aktuelle skoler kan være:
Dønski Videregående skole
Sandvika Videregående skole
Rud Videregående skole
Rosenvilde Videregående skole
Nesbru Videregående skole
Holmen Videregående skole
Asker Videregående skole?

Vedtak:   
John-Harald søker opp adressene til neste møte.

Tilretteleggerne sjekker om dette kan kombineres
med forespørselen fra Sven Erik
om å informere om miljøarbeid på skoler.

Se sak 13/07

 

20.mai 2008 – møte nr. 284
John-Harald har funnet frem e-post adresser
til alle de videregående skolene på listen vår.

Vedtak: 
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

3.juni 2008 – møte nr. 285

Vedtak: 
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

17.juni 2008 – møte nr. 286

Vedtak: 
Vi utsetter saken og tar den opp igjen etter sommeren.

 

26.august 2008 – møte nr. 287
John-Harald har laget en liste over e-post adresser
til videregående skoler i Asker og Bærum

Forslag om å samarbeide med Bærum arbeidssenter.

Vi snakket med Rune
og han bekrefter
at de er interessert i et samarbeide.

 

Vedtak:
Vi tar opp saken med Sven Erik igjen og ber om en bestilling.

Mulig oppstart i begynnelsen av 2009.

 

 

9.september 2008 – møte nr. 288
Sven Erik er opptatt av denne saken
og ønsker at vi skal begynne å jobbe med dette.

Det er mulighet for å søke om egne penger til dette arbeidet.

Vedtak:  
Rune laget et forslag til hvordan dette kan løses.

Saken tas opp med SAR.

Lars-Ove informerer Sven Erik.

 

23.september 2008 – møte nr. 289
Lars-Ove har informert Sven Erik.

Vi venter på tilbakemelding fra Rune og BKA-rådet.

Vedtak: 
Tas opp som eventuelt-sak på SAR-møtet.

 

7.oktober 2008 – møte nr. 290

Vedtak: 
Venter på skriftlig svar fra BKA-rådet.

 

21.oktober 2008 – møte nr. 291
BKA har ikke tid og mulighet
til å forberede et slikt opplegg.

Det kan stille arbeids-takere fra BKA.

Vedtak:
Tilretteleggerne tar opp saken med Sven Erik Tholander.

 

4.november 2008 – møte nr. 292
BKA har ikke tid og mulighet til å forberede et slikt opplegg.

Det kan stille arbeids-takere fra BKA.

Vedtak:
Vi fortsetter saken når vi har fått
tilbake-melding fra tilretteleggerne

 

18.november 2008 – møte nr. 293

Vedtak: 
Utsatt til neste møte.

 

2.desember 2008 – møte nr. 294

Vedtak:
Utsatt til neste møte.

 

16.desember 2008 – møte nr. 295
Vi ønsker å utfordre andre
til å holde foredrag
om seg og sin situasjon.

Vi foreslår at det er yngre brukere av kommunale-tjenester.

RGB har ikke mulighet til å følge opp dette i det vanlige
arbeidet.

Vi kan være med å si noe om opplegget.

Vedtak:
Gir Sven Erik beskjed om hva vi har kommet frem til.

Saken er avsluttet for vår del inntil videre.