Rådgivningsgruppen

Nr. 07/2007 – Vedtekter

Vi har begynt å jobbe med egne vedtekter. og har sett på vedtekter fra andre. Denne saken fortsetter i 2008.

13.mars 2007 – møte nr. 259
Vi har startet en diskusjon om vedtekter for gruppen.

Vi satt opp noen tanker vi fikk når vi så på NFUs vedtekter.

Formål
At brukere skal ha sine rettigheter

Folk som lurer på noe,
kan besøke RGB

RGB kan besøke politikere

Min stemme skal bli hørt og respektert

Informere politikere,
ansatte
og andre
om våre meninger

Delta i samfunnsdebatten
med våre erfaringer
og synspunkter

Jobbe for et inkluderende samfunn

Annet
Når RGB startet

Samarbeidsavtale

Økonomi / lønn

Møteliste

Møteplan og referat

Oppdrag
Forelesninger Lettlest

Tilgjengelighet

Samarbeidspartnere
Bærum kommune

Politikere i Bærum

Funksjonshemmedes råd

NFU lokal lag, fylkes lag og sentralt

SOR

NAKU

Grunden

ULF

People First Europe

 

27.mars 2007 – møte nr. 260
Hvorfor vedtekter?

Fordi vi da kan ha flere medlemmer,
lage en forening og et styre.

Vedtektene må si noe om hva vi skal gjøre.

Mange andre har vedtekter.

Når vi har vedtekter kan det være lettere
å samarbeide med andre foreninger.

Det kan også være lettere å søke om penger.

Vi håper også at det blir lettere for oss
å bli hørt
og respektert.

Vi har sendt e-post til ULF og Grunden
og bedt de om å sende oss sine vedtekter.

 Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

10.april 2007 – møte nr. 261

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

 

8.mai 2007 – møte nr. 263

Vedtak: 
Utsatt til neste møte

 

5.juni 2007 – møte nr. 265

Vedtak: 
Utsatt til første møte etter sommerferien.

 

28.august 2007 – møte nr. 267

Vedtak:
Utsettes inntil videre.