Rådgivningsgruppen

Nr. 07/2002 – «Fra bruker til borger» Lokal konferanse

Vi arrangerte konferanse med 150 deltakere 31 oktober og 1. november. Det ble laget en egen rapport fra konferansen. Vi arrangerte også en nettverkssamling med utviklingshemmede fra andre steder i Norge og fra Danmark.

27.august 2002 – møte nr. 16
31. oktober og 1. november
blir det lokal konferanse for brukere
og tjeneste-ytere i Bærum kommune.

Samt ULF og kanskje Kafegruppen i Ålesund.

Helgen 2. – 3. november
blir det arbeids-helg
med planlegging.

Vedtak:
Fortell andre om dette og sette av datoene.

 

 

10.september 2002 – møte nr. 170
Vedtak:
Fortell andre om dette og sette av datoene

 

 

24.september 2002 – møte nr. 171
Det er ikke mange utviklingshemmede
som har vært på konferanse.

Mange konferanser handler om utviklingshemmede,
selv om de selv ikke er invitert til å være med.

Fordi det er kort tid til den lokale konferansen,
er det ikke utviklingshemmede som selv har laget den.

Den Nordiske konferansen til våren
skal det være vi som er med på å planlegge.

 

Lokal konferanse Torsdag 31. oktober og fredag 1. november

Vi regner med at det kommer 150 personer.

Program:

Innledning felles

Temaer, 3 grupper

Arbeid , innledning + gruppearbeid, 10 i hver gruppe

Bolig, innledning + gruppearbeid, 10 i hver gruppe

Fritid, innledning + gruppearbeid, 10 i hver gruppe

 

John-Harald har skrevet lapp til Lars-Åge Hynne

og redaktøren i ”Samfunn for alle”

Vedtak:
Vi tenker på hva RGB skal bidra med på konferansen.

8.oktober 2002 – møte nr. 172
Bente vil være på alle 3 temaene,
men har bestemt seg for hjem.

Anne Mine kan tenke seg tema fritid og kultur.

Jon Erling kan tenke seg tema arbeid.

Vedtak:
Vi lager en stand som skal stå i sentral-hallen.

Alle tenker på hva vi skal vise frem.

 

22.oktober 2002 – møte nr. 173
Vi snakket om konferansen og stand / utstilling.

Nettverks-samlingen blir et arbeids-seminar
helgen 2. og 3. november 2002.

På disse dagene får vi besøk fra
Ålesund,
Bodø
og Danmark.

Bente og John-Harald
blir med hele helgen.

Anne Mine,
Tove
og Jon Erling
blir med på søndag.

Vedtak:
Tilretteleggerne får i oppgave
å lage et opplegg for stand.

Vi prøver ut opplegget.

På neste møte
snakker vi om hvordan det gikk.

Vi går ut og spiser sammen med ULF på søndag.

Tove,
Bente,
John-Harald,
Lars-Ove
og Lars Ole
blir helt sikkert med.

 

 

15.november 2002 – møte nr. 174
Jon Erling:
Det gikk greit.

Jeg holdt foredrag.

Gruppe-arbeidet var fint.

Jeg var på gruppen som snakket om arbeid.

Voldsom fin.

Burde vart i 3 dager.

Anne Mine:
Fint å være med på gruppe-arbeidet.

Jeg var på gruppen
som snakket om fritid / kultur.

 

John-Harald:
Jeg synes det var fint,

men litt voldsomt program
på første dagen.

Jeg var på gruppen
som snakket om hjem.

Tove:
Jeg likte den arbeidsgruppen jeg var i.

Jeg var på gruppen
som snakket om arbeid.

 

Harald:
Jeg synes den var veldig fin,
spesielt gruppearbeidet.

Jeg fikk si det jeg ville.

 

Standen:
De andre hadde finere stand.

Bente sto der mest.

Jon Erling var mer opptatt av andre ting.

Neste stand må vi lage helt selv fra begynnelsen.

Vedtak:  
Fortsetter når rapporten er ferdig.

Arbeidsseminaret:

Tove:
Feire 10 år sammen med den nasjonale konferansen.

John-Harald:
Fint å få pratet igjennom sakene.

Anne Mine:
Det at det skal lages skuespill.