Rådgivningsgruppen

Nr. 07/2001 – Danmarks-tur høsten 2001

Vi planlegger å besøkte ULF- Utviklingshemmedes landsforbund. Områder vi ønsker å se på: Bo-tilbud, se på tilgjengelighet, forskjellige typer boliger, Fritids-tilbud, arbeids-tilbud og tilgjengelighet.

28. august 2001 – møte nr. 149
Hva skal vi gjøre der?

Fortelle hva de holder på med.

Har de rådgivningsgruppe?

Bli litt kjent med Danmark.

Utveksle erfaringer.

Hvordan er bolig-forholdene for utviklingshemmede i Danmark?

Hvordan er kultur-tilbudet i Danmark?

Jeg tror funksjonshemmede i Danmark har det bra,
har de det bedre enn oss?

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

11. september 2001 – møte nr. 150
Vi vil gjerne treffe Gitte Christensen

Områder vi ønsker å se på:

Bo-tilbud,
se på tilgjengelighet,
forskjellige typer boliger,

Fritids-tilbud
Arbeids-tilbud
Tilgjengelighet

Vedtak:
Tilrette-leggerne sjekker ut
om datoene passer for Danmark.

Lage invitasjon til arbeids-plasser
på neste møte.

 

25. september 2001 – møte nr. 151
Gitte i ULF  har sagt
at det ser ut som om datoene passer.

Hun ber oss sende et brev
hvor vi forteller hva vi ønsker å se på.

Vi har laget en invitasjon til arbeids-lederne,
se vedlegg 1/151.

Vedtak:
Tilrette-leggerne sender et brev med det vi har snakket om til ULF.

 

9. oktober 2001 – møte nr. 152
Gitte i Danmark gleder seg til å se oss.

Lars Ove har laget et forslag til brev
som skal sendes til Bærum arbeids-senter
og til Hauger verksted AS.

Alle synes brevet hørtes greit ut.

Bente er usikker på om hun kan være med
på grunn av et annet arrangement.

Vedtak:
Lars Ove sender brevet.


23. 
oktober 2001 – møte nr. 153
Vi har fått svar fra Bærum arbeid-senter.

De vil sende en eller kanskje to arbeids-ledere.

Vi håper at det også blir med en fra Hauger verksted AS.

Gitte har planlagt besøk for oss,
og hun har bestilt rom på et vandre-hjem.

Lars Ole har ordnet med båt-billett.

RGB dekker reise- og oppholds-utgifter.

Det eneste man trenger
er lomme-penger
og litt mat-penger.

Vi reiser med båten
på onsdag 7. november kl.19.30
fra Oslo
og er tilbake i Sandvika
på søndag 11. november
før kl. 12.00.

Jon Erling,
John-Harald,
Tove, Anne,
Bente,
Lars-Ove,
Lars Ole
og Anja reiser fra RGB.

Program på turen er
at vi skal besøke tre arbeids-plasser
for utviklingshemmede,

2 boliger,
to fritids-tilbud og snakke med ULF.

 Vedtak:
Alle må søke om permisjon med lønn.

20. november 2001 – møte nr. 155
Tove var mest opptatt av arbeids-plassene
og spesielt at de hadde egen foretning utenfor.

Likte også å høre om de forskjellige bo-løsningene.

Jon Erling opplevde at alle som jobbet,
var fornøyde og glade.

Opplevde også
at det ikke er alle som slipper de utviklingshemmede til.

Bente opplevde at i den siste boligen vi besøkte,
var det mye likt som der hun bor.

Wenche var opptatt av mye, men trakk frem spesielt

Det å bestemme mer over fellesen selv,
være på ferier uten personalet,
ha mange og varierte arbeids-oppgaver
på arbeids-plassene
og gjøre ting på KLUBBEN
uten at det må være tilretteleggere tilstede.

John-Harald
synes innsatsen på de vernede verkstedene
var imponerende.

Og at de i ULF hadde helt alene laget kurs
for over 100 andre utviklingshemmede
over 3 dager.

 Vedtak:

 

4. desember 2001 – møte nr. 156
Vi har ikke fått referatet til Wenche ennå.

Planleggingen av seminaret
henger sammen med referatet,
bildene
og videoen fra turen.

John-Harald har brakt hilsen fra ULF til NFU.

Tove har fortalt de hun bor og jobber sammen med om turen.

Jon Erling forteller at de på Bærum arbeids-senter
hentet inspirasjon og gode ideer fra Danmarks-turen.

De skal starte med arbeidstaker-råd
og velger tals-menn etter jul.

En tals-mann tar opp saker fra fredags-møtene
og deltar 10 minutter på personal-møtene.

Lars-Ove syntes det var flott
at alle 22 beboere i en base
hadde nøkkel til fellessen.

De klarte dette fint uten problemer.

Han synes også det var flott
at de i ULF tok så godt i mot oss
og at de hadde laget et så fint program for oss.

At utviklingshemmede i Danmark hadde det fint
og at de fikk være med å bestemme så mye.

 Vedtak:
Referatet til Wenche gjennomgås
og godkjennes når det kommer.

For å planlegge vårens Tema-Kveld,
må vi se på referatet,
video
og bilder fra turen.

18. desember 2001 – møte nr. 157
Vi så på bilder fra turen.

Gikk igjennom referatet.

Vedtak:
Referat Godkjent