Rådgivningsgruppen

Nr. 07/1999 – Innlegg til fylkesmøte

På forespørsel fra fylkes-styret for vernede arbeidsplasser i Akershus skulle to av gruppens medlemmer stille på et møte og snakke om medbestemmelse på arbeidsplassene, samt fortelle om gruppens arbeid.

6. april 1999 – møte nr. 108
Blir gruppen medlemmer hørt på arbeidsplassen?

Kan man bestemme sine egne arbeids-oppgaver?

Kan man bestemme hvordan lokalene skal se ut?

Hvordan fungerer det med tillitsvalgte?

Vedtak:
Per og Renne stiller på møtet.

Tove er reserve.

Vi fortsetter diskusjonen på neste møte

6. april 1999 – møte nr. 108
Blir gruppen medlemmer hørt på arbeidsplassen?

Kan man bestemme sine egne arbeids-oppgaver?

Kan man bestemme hvordan lokalene skal se ut?

Hvordan fungerer det med tilitsvalgte?

Vedtak:
Per og Renne stiller på møtet.

Tove er reserve.

Vi fortsetter diskusjonen på neste møte.

20. april 1999 – møte nr. 109
RGBs medlemmer synes de har for lite
med-bestemmelse på arbeids-plassen sin.

Gruppen vil at Per og Renne
skal spørre fylkesmøtet
om rutiner for tillits-valgtes oppgaver.

Skrives det referat fra tillitsvalgtes møter?

I hvilke saker har tillitsvalgte taushetsplikt?

Lars Ole,
Renne
og Per
møtes på Hauger verksted
onsdag 21.april for å forberede inn-legget.

 

4. mai 1999 – møte nr. 110
Møtet ble avlyst.