Rådgivningsgruppen

Nr. 07/1998 – Jubileums-fest

Forslag om å lage fest sammen med Askergruppen.

13. oktober 1998 – møte nr. 96
Lørdag 24. oktober er det forslag
fra rådgivnings-gruppen i Asker
om å feire våre 5 og 9 års jubileum.

Vedtak:
Vi stiller opp og gleder oss til festen.

Det blir altså fest lørdag 24. oktober 1998.

I Løkkeåsveien 2 kl. 18.00 til 21.00

27. oktober 1998 – møte nr. 97
Renne syntes festen var fin.
Han fikk gnage-sår av de nye skoene.

Marianne har hørt fra de hun inviterte
at de syntes det var en fin fest.

Vedtak:
Saken avsluttes.

12. januar 1999 – møte nr. 102
Kommunaldirektøren for BIOM, Tove Wangensten,
ønsker at RGB skal fortsette sitt viktige arbeid.

Vi ønsker at Anja skal fortsette i gruppen.

Vi må sørge for å skaffe noen penger til dette.

Olav Elvemo har overtatt som kontakt-person i BIOM
etter Geir Aasgaard.

Vedtak:
Vi inviterer Elvemo
til møte 26. januar
eller 9. februar 1999.