Rådgivningsgruppen

Nr. 07/1997 – Ansvarsområder

Vi har alle egne ansvarsområder som vi følger opp.Vi har snakket om hvordan vi skal følge opp vårt område og hvilken bistand vi trenger fra tilretteleggeren.

2. september 1997 – møte nr. 74
Toves ansvars-område er boliger med tilsyn
for utviklingshemmede.

Tove har vært på noen møter
om kommunens arbeid med slike saker.

Anne har ennå ikke valgt noe område,
men kan tenke seg å være sammen med Per
på området arbeid for utviklingshemmede.

Både arbeid på vernede og vanlige arbeids-plasser.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

23. september 1997 – møte nr. 75
Vedtak:
Utsatt.

7. oktober 1997 – møte nr. 76
Vedtak:
Utsatt.

21. oktober 1997 – møte nr. 77
Vedtak:
Utsatt.

11. november 1997 – møte nr. 78
Vedtak:
Utsatt.

25. november 1997 – møte nr. 79
Harald
Saker som foregår på Emma Hjorth,
og er leder for arbeids-gruppen som lager Bistro.

Anne
Er opptatt av kultur-kafe og ønsker å være
gruppens kontakt-person i dette arbeidet.

Renne
Ønsker å være kontakt-person for «KLUBBEN»,
men er også opptatt av tilgjengelighet.

Tove
Ønsker å være kontakt-person for biblioteket,
men er også opptatt av boliger med tilsyn.

Marianne
Er opptatt av tilgjengelighet.
Kan tenke seg å jobbe med høyt-lesning på kino.

Per
Er opptatt av
at det skal opprettes flere vernede arbeids-plasser.

Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

2. desember 1997 – møte nr. 80
Vedtak:
Fortsetter på neste møte.

 

13. januar 1998 – møte nr. 82
Tove tenker mer på om hun vil være kontakt-person
i forhold til bibliteket.

Tove har mye å gjøre om dagen.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

27. januar 1998 – møte nr. 83
Tove tar opp med lese-gruppen om det er greit
at hun er kontakt-person.

Toves oppgave blir å fortelle de andre i RGB
om hva lese-gruppen holder på med.

Per ønsker flere vernede arbeids-plasser
i Norge og i utlandet.

Per ønsker å treffe en i kommunen
som har ansvar for vernede arbeids-plasser.

Renne ønsker å følge opp saken
om Løkkeåsveien (sak 08/97).

Er det aktuelle politiske møter å gå på
for å få mer informasjon?

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

10. februar 1998 – møte nr. 84
Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

24. februar 1998 – møte nr. 85
Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte.

 

24 mars. 1998 – møte nr. 87
Tove
Er gruppens Bibliotek-kontakt.

Toves kontakt-person på biblioteket
heter Ellen Kirkås.

Anne        
Kultur-opplevelser for utviklingshemmede.

Anne har jobbet på Kultur-kafe.

Anne vil snakke med en av lederene på «KLUBBEN»
om hva ansvars-området skal innebære.

Marianne
Kontakt-person for høyt-lesning i Bærum kommune.

Være en kontakt-person
som kan hjelpe til med praktiske ting.

Vi må finne ut hvem i kommunen det er
som kan følge opp høyt-lesningen.

Per  
Ansvars-område er vernede arbeids-plasser.

Per mener at det bør være flere vernede arbeids-plasser.

Han ønsker å reise rundt og sjekke
hvordan utviklingshemmede
har det på arbeids-plasser rundt om i Norge.

Starte med å sjekke arbeids-plassene i Bærum.

Ta kontakt med fag-foreninger og tillits-valgte
på arbeidsplassene i Bærum
for å høre hvordan arbeids-takerne har det.

 

26 mai. 1998 – møte nr. 91
Referat fra møte med kommunal-direktøren
kommer sannsynligvis til neste møte.

Vedtak:
Fortsetter arbeidet med saken.