Rådgivningsgruppen

Nr. 07/1993 – Avisutklipp

Vi så på en artikkel i Bæringen om "Tilgjengelighet i Sandvika". De fleste av oss hadde store problemer med å forstå over halvparten av ordene i avis-utklippet.

19. SEPTEMBER 1993 – møte nr. 2
VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

 

03. OKTOBER 1993 – møte nr. 3
VI FANT UT HVILKE ORD DET VAR VANSKELIG Å FORSTÅ.

SNAKKET LITT OM HVA ORDENE BETYR.

VI BLE IKKE HELT FERDIG.

FORTSETTER PÅ NESTE MØTE.

 

24. OKTOBER 1993 – møte nr. 4
VI HAR NÅ STREKET UNDER
ALLE VANSKELIGE ORD.

GRUPPEN ØNSKER Å LAGE ET LETTLESTFORSLAG.

VI SENDER FORSLAGET TIL «BÆRINGEN»
NÅR DET ER FERDIG.

VI TAR SAKEN OPP PÅ HYTTETUREN.