Rådgivningsgruppen

Nr. 06/2018 – Forelesning for vernepleierstudenter

Planlegging og gjennomføring av tre forelesninger for 1-års vernepleierstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus -OsloMet. Vi har laget to spørsmål som studentene skal forberede seg på og som vi skal snakke om på forelesningen. En av forelesningene foregår i Sandvika på Kunnskapssenteret og de to andre på Høgskolesenteret på Kjeller.

09.oktober 2018- møte nr. 481
Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:
Vi ser litt på opplegget neste gang.

 

23.oktober 2018- møte nr. 482
Tove og Cora skal forelese i Sandvika 26. oktober.

Vedtak:
Vi møtes hos Cora kl. 9.00 på fredag for å forberede oss.

 

06.november 2018- møte nr. 483
Gro, Erik og Merete skal forelese på Kjeller mandag 12. november.

Vedtak: 
Vi møtes hos Merete kl. 9.00 på mandagen for å forberede oss.