Rådgivningsgruppen

Nr.06/2016 – Gjøre ting sammen

Vi har sett på forslag til spørsmål fra Hege og laget et nytt forslag.

15.mars 2016 – møte nr. 440
Vi har sett på forslag til spørsmål fra Hege
og laget et nytt forslag.

Vedtak: Sender forslaget til Hege.
29.mars 2016 – møte nr. 441
Arbeidet med saken har gått videre,
så vi venter på mer informasjon
før vi gjør noe mer.

De som har lyst
svarer på spørsmålene
og leverer til Cecilie.

Vedtak: Cecilie leverer svarene til Hege eller basen.
5.april 2016 – møte nr. 442
Tove og Cecilie har svart på oppgaven.

Vedtak: Cecilie leverer svarene til Hege eller basen.