Rådgivningsgruppen

Nr. 06/2015 – Tekst til utvikling

Vi har blitt utfordret av Laila Hoff Johansen i NAKU om å skrive hva vi tenker er viktig at en kommune kan gjøre for å forhindre seksuelle overgrep mot voksne mennesker med utviklingshemming.

11.august 2015 – møte nr. 427
Vi har blitt utfordret av Laila Hoff Johansen i NAKU
om å skrive hva vi tenker er viktig at en kommune kan gjøre
for å forhindre seksuelle overgrep
mot voksne mennesker med utviklingshemming.

Teksten skal stå i bladet Utvikling for oktober 2015.

Vi har begynt å snakke om temaet.

– Viktig at jeg er beskyttet.
– Informere meg om hva jeg skal gjøre
hvis jeg blir utsatt for et seksuelt overgrep.
– Informere om hva et seksuelt overgrep er.
– Informere de som er rundt meg om hva som er reglene.
– Starte informasjon tidlig.

Vedtak:
Alle leser brosjyren
og vi fortsetter saken på neste møte.

11.august 2015 – møte nr. 427
Vi fortsatte å jobbe med saken og gjorde teksten ferdig.

Vedtak: Sender forslaget til Laila Hoff Johansen i NAKU.

25.august 2015 – møte nr. 428
Vi fortsatte å jobbe med saken og gjorde teksten ferdig.

Vedtak:
Sender forslaget til Laila Hoff Johansen i NAKU.