Rådgivningsgruppen

Nr. 06/2014 – Brosjyre om overgrep

4.november 2014 – møte nr. 411
Besøk av John-Ingvard
som kommer fra Barne- og ungdom og familie – BUFdir.

BUFdir jobber med å gi råd til departementet og politikerne.

BUFdir jobber med inkludering, at alle skal få være med.

John-Ingvard jobber med ikke diskriminering
for ulike grupper med nedsatt funksjonsevne.

For to år siden fikk BUFdir i oppdrag
å jobbe med å forebygge seksuelle overgrep
og komme frem til hvordan
man skal jobbe med det når det skjer.

Ikke alle som skal bidra,
hvis det skal forebygges eller jobbes med,
vet hva de skal gjøre
når det forekommer overgrep mot utviklingshemmede.

Det gjelder politiet,
helse-vesenet,
barnevern, …

Seksuelle overgrep er et vanskelig tema å snakke om.

Ingen skal tvinges til å gjøre noe de ikke ønsker.

BUFdir har laget forslag til retningslinjer,
for hva skal jeg gjøre,
hvem skal jeg ringe til,
og hvordan forholde seg til personen
som har gjort et overgrep mot andre.

Har også laget en brosjyre,
som skal deles ut til mennesker med utviklingshemming.

Dere er eksperter å vite hva som er lett lest,
og derfor setter BUFdir stor pris på vår innsats.

Cecilie,
Erik,
Cora
og Gro
jobber med teksten i brosjyren
onsdag 5. november kl. 13.00 til kl. 16.00 på BA.

Om to uker skal nettstedet ”vern mot overgrep” presenteres.

I BUFdir skal dette lanseres 19. november i Oslo.

Det starter kl. 14.00 og varer til ca. kl. 16.00.

Minister Solveig Horne skal åpne presentasjonen.

En fra Kripos som jobber med overgrep mot utviklingshemmede
skal også si noen ord.

John-Ingvard ønsker at vi kan vise brosjyren,
fortelle kort om RGB og om viktigheten av lett lest informasjon.

Vi kan bruke fra 5 til 10 minutter.

Vedtak:
Vi har bestemt at Erik, Gro, Cora, Cecilie, Steinar
og kanskje John-Harald stiller på arrangementet 19. november.

Vi avtaler mer om hva vi skal si
og hvor vi skal møtes når vi treffes i morgen.

 

18.november 2014 – møte nr. 412
Vi fordelte oppgaver til lanseringen.

Hvem skal si hva og når.

Vedtak:
Lars Ole blir ikke med på grunn av bisettelse.
Han henter allikevel på Bærum arbeids-senter kl.11.45.