Rådgivningsgruppen

Nr.06/2012 – FUS-konferanse 27.oktober

Temaet for neste års konferanse er brukerråd i boliger. FUS-teamet har hatt flere møter i løpet av året. Arbeidet fortsetter i 2013. Konferansen skal være 26. oktober 2013.

8.mai 2012 – møte nr. 360
Vi snakket om møtet i FUS-teamet.
Temaer fra møtene setter vi inn i en arbeids-hefte
på samme måte som når vi laget Bærums-konferansen.

F = Fakta – kunnskap
U = Utviklingshemmede – dere
S = Samfunn – der vi lever

Neste gang snakker vi om noen ord
som vi skal bruke i planleggingen.

Hva er en Tenke-tank?
Hva er Tenke-tanke FUS?
Hva er FUS-teamet?
Hva er en FUS-konferanse?
Hva er FUS-temagruppe?

22.mai 2012 – møte nr. 361
Fakta utviklingshemmede samfunn (FUS)

Hva betyr ordene?
Tenke tank: Et sted å tenke gode tanker sammen

Hva er tenke tanken FUS?
Et sted hvor utviklingshemmede tenker gode tanker sammen
om hvordan leve
og om hvordan delta i samfunnet.

Vi ønsker at stortingsmeldingen om utviklingshemmedes
levekår blir tema for konferansen.

12.juni 2012 – møte nr. 362
Det er flere forslag til tema for konferansen:
1. Bruker spør bruker
2. Bruker-råd
3. FN-konvensjonen
4. St.melding om levekår for utviklingshemmede

Det er vanskelig å velge tema,
når det er så mange viktige temaer.

Etter mye diskusjon endte vi opp med
at temaet Brukerråd er det som vil gi oss det beste utbytte
og som har størst betydning for gruppene og arbeidet vårt.

Vi har funnet frem til aktuelle møtedatoer til høsten.

Vedtak:
Kari vil utfordre Krf eller SV til politiker-stafetten.

19.juni 2012 – møte nr. 363
Vi tar opp saken på sommer-avslutningen
og forteller om konferansen og temaet vi har valgt.

28.august 2012 – møte nr. 364
VI har skrevet ut siste utgave av Arbeids-hefte
til de som sitter i FUS-teamet for RGB.
De som har lyst til å delta på årets FUS-konferanse er:
Erik, Cecilie, Renate, Jacob, Tove, John-Harald og
Anne Marie.

Lars Ole stiller som tilrettelegger.
Vedtak: Lars Ole snakker med BBL og finner ut hvor mange ledige plasser vi har på konferansen.
11.september 2012 – møte nr. 365
Møte neste onsdag foregår på Ramma kl. 16.30 til kl. 20.00.
Astrid, Anita og Cecilie sitter på fra Sandvika kl. 16.10.
Renate går hjemmefra og John-Harald tar bussen.

Vedtak:
Vi informerer SAR om konferansen.

25.september 2012 – møte nr. 366

Vedtak:
Vi informerer SAR om at konferansen er utsatt til 2013.

9.oktober 2012 – møte nr. 367
Konferansen er utsatt til 2013, fordi vi trenger mer tid til å
planlegge. Vi har laget et forslag til saksliste som vi tar med
på møtet i morgen.

Vedtak:
Fortsetter saken på neste møte

23.oktober 2012 – møte nr. 368

Vedtak:
Intet nytt siden sist.

6.november 2012 – møte nr. 369
Neste møte er 26. november hos Cecilie.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

20.november 2012 – møte nr. 370
Neste møte er 26. november hos Cecilie.

Vedtak:
Har ikke fått jobbet med saken på grunn av SAR-møtet.

4.desember 2012 – møte nr. 371
Det var møte hos Cecilie på mandag 26. november.
Vi snakket om hva brukerråd er i boliger.

Det er kommunen som har bestemt
at det skal være brukerråd på tjeneste-stedene.

Det er tjeneste-leders råd
og tjeneste-leder er sekretær for rådet.
Det betyr å skrive referat og innkalling/saksliste.

Det skal være 3-5 bruker-representanter
og 2 representanter for de ansatte.

Brukerråd og husmøte er ikke det samme.

På et brukerråd så skal vi ikke ta opp
saker som gjelder enkelt-personer,
men saker som kan gjelde for alle.

Vedtak:
Neste møte er 11. februar 2013.

15.januar 2013 – møte nr. 372
Neste møte er 11. februar 2013 hos Cecilie.

Vedtak:
Vi fortsetter saken på neste møte.

29.januar 2013 – møte nr. 373
Vi så på FUS-ordene igjen.
Det er lenge siden vi jobbet med de sist.
Så prøvde å finne ut av den nye organsieringen
av tjeneste-stedene for pleie- og omsorg.
Vi lurer på hvordan det går med brukerrådene?

Vedtak:
Lars Ole sender ut en e-post til tjenestelederne
og ber om en oppdatert oversikt over arbeid med brukerråd.
Neste møte er 11. februar 2013 kl. 16.30 til kl. 20.00 hos Cecilie.
12.februar 2013 – møte nr. 374
John-Harald og Cecilie fortalte fra arbeidet i FUS-temaet.
Det ble snakket om hva er en tenke-tank.
På RGB-møte 2. april skal vi søke på nettet
og finne eksempler på tenke-tanker.

Vedtak:
Lars Ole oppdaterer Arbeids-heftet.
Neste møte er 8. april 2013 kl. 16.30 til kl. 20.00 hos Cecilie

26.februar 2013 – møte nr. 375

Vedtak:
Lars Ole oppdaterer Arbeids-heftet.
Neste møte er 8. april 2013 kl. 16.30 til kl. 20.00 hos Cecilie.

12.mars 2013 – møte nr. 375
Spørsmål fra de andre i FUS-temaet
om vi kan ta et siste møte før sommeren mandag 24. juni.
Forslag om at vi holder av datoen
og at et eventuelt møte kan være hos John-Harald på Kolsås.

Vedtak:
Lars Ole oppdaterer Arbeids-heftet.
Neste møte er 8. april 2013 kl. 16.30 til kl. 20.00 hos Cecilie.

02.april 2013 – møte nr. 377
Når det gjelder vårens siste møte
og spørsmålet om hvor dette skal være,
så jobbes det med å finne en løsning.

Vedtak:
Lars Ole oppdaterer Arbeids-heftet.
Neste møte er 8. april 2013 kl. 16.30 til kl. 20.00 hos Cecilie.
Tema på møtet er kommunal organisering
og bruker-rådets plass.

16.april 2013 – møte nr. 378
På siste møte ble det snakket om kommunal organisering.
Hvem gjør hva i kommunen.
Hvilke utvalg finnes og hva gjør de.
Vi så også litt på den politiske organiseringen.

Vedtak:
Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 13. mai

30.april 2013 – møte nr. 379

Vedtak:
Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 13. mai

14.mai 2013 – møte nr. 380
Det ble ikke tid til å referer fra møtet i FUS-temaet 13. mai.
John-Harald og Cecilie gjør dette på neste møte.

Vedtak:
Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 3. juni

28.mai 2013 – møte nr. 381
FUS-temaet ønsker at Morten Svarverud
skal være innleder på konferansen.
Lars Ole fikk i oppgave
å ta den første kontakten med Morten om dette.
Vi snakket også om møte-planen fremover til konferansen.

Vedtak:
Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 3. juni

11.juni 2013 – møte nr. 382
FUS-temaet ønsker at Morten Svarverud
skal være innleder på konferansen.
Lars Ole fikk i oppgave
å ta den første kontakten med Morten om dette.
Vi snakket også om møte-planen fremover til konferansen.

Vedtak:
Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 24. juni hos Cecilie.

13.august 2013 – møte nr. 383
FUS-temaet ønsker at Morten Svarverud
skal være innleder på konferansen.
Lars Ole fikk i oppgave
å ta den første kontakten med Morten om dette.
Vi snakket også om møte-planen fremover til konferansen.

Vedtak:
Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 24. juni hos Cecilie.

27.august 2013 – møte nr. 384
Vi har fått skriftlig bekreftelse fra Morten Svarverud
om at han kommer og holder foredrag på vår konferanse.
Det er vi veldig glade for.
Cecilie og Astrid er i gang med å planlegge
selve åpningen av konferansen.

Utgiftene til servering på konferansen
tar vi fra vårt budsjett:
BBL dekker husleien fra sitt budsjett.
Vi regner med at det kommer 30 til 40 deltakere.
Vi håper at det kommer tre personer,
2 brukere og 1 tjenesteleder/ansatt
fra hvert av de 8 tjenestested.
Utgiftene blir et sted mellom kr. 4000 og kr. 6000.-
Lars Ole har fått i oppdrag
å ta kontakt med tjeneste-lederne
og fortelle de om konferansen.
Vi vil utfordre brukerrådene og husmøtene
til å fortelle om seg selv, hvordan de startet
og hvilke saker de jobber med.
Vi har fått i oppdrag å forberede innlegg og spørsmål
til siste del av programmet – temadel 5.
Temaet er veien videre.
Vi ble enige om at menyen skulle være
Lammelår, ovnsbakte grønnsaker
og fløtegratinerte poteter.
Is-bombe til dessert.

Vedtak:
Arbeidet fortsetter i FUS-teamet
16. september hos Cecilie.

10.september 2013 – møte nr. 385
Tjenestelederne har fått informasjon om konferansen
og jobber med å finne frem til hvem som skal komme.

Vi har fått i oppdrag å forberede innlegg og spørsmål
til siste del av programmet – temadel 5.

Temaet er veien videre.

Hvordan komme videre med brukerråds-arbeidet.
Hvordan kan bruker-rådene hjelpe hverandre
Hva med ”Bruker spør bruker”
Hva trenger et bruker-råd av hjelpemidler

RGB kan hjelpe bruker-rådene.

Lager et innlegg hvor vi forteller hva vi kan hjelpe med.
– hvilke regler må et brukerråd ha
– Møtelederrolle og hvordan være på møtet
– Hvordan bli respektert og hørt
– Når, hvor lenge og hvor skal møtet være

Snakke om SAR
– hvilke oppgaver har de jobbet med
– Hva er RGBs rolle i forhold til SAR

Vedtak:
Arbeidet fortsetter i FUS-teamet
16. september hos Cecilie.

24.september 2013 – møte nr. 386

Vedtak:
Arbeidet fortsetter i FUS-teamet hos Cecilie.
Møtet er flyttet til 14. oktober.

08.oktober 2013 – møte nr. 387
Vi har avtalt arbeids-møte hos Cecilie
fra kl. 15.00 mandag 14. oktober.
Vi skal forberede tema 4 ”Sammen er vi sterkere …”

Vedtak:
Arbeidet fortsetter i FUS-teamet hos Cecilie.
Møtet er flyttet til 14. oktober.

22.oktober 2013 – møte nr. 388

Vedtak:
John-Harald og Tove møtes på fredag
for å gjøre ferdig innledningen til tema 4.

05.november 2013 – møte nr. 389
Mandag 9. desember er det møte i FUS-teamet
med tema evaluering av prosessen.
Vi har snakket om hvordan vi synes prosessen har vært.
Om møtene, dagene, tidspunktet, samarbeidet osv.

Vedtak:
Lars Ole ren-skriver det vi snakket om.

19.november 2013 – møte nr. 390

Vedtak:
Mandag 9. desember er det møte i FUS-teamet
med tema evaluering av prosessen.

03.desember 2013 – møte nr. 391

Vedtak:
Mandag 9. desember er det møte i FUS-teamet
med tema evaluering av prosessen.

John-Harald tar kontakt med Lars Ole dagen før.