Rådgivningsgruppen

Nr.06/2008 – Referanse-gruppe UA

Vi fikk et spørsmål fra Utviklingshemning og aldring om vi kjente til noen personer som kunne tenke seg å sitte i deres referansegruppe.

22.april 2008 – møte nr. 282
Forespørsel fra UA om person som kan sitte i referanse-gruppen.

Vedtak:
Forslag om Wenche eller Anne.

 

 6.mai 2008 – møte nr. 283
Forespørsel fra UA
om person som kan sitte i referanse-gruppen.

Gruppa starter til høsten.

Vedtak:
Forslag om Wenche J. ,
Anne B. ,
Ingjerd P.
eller Anne Grete Ø.

 

20.mai 2008 – møte nr. 284
Wenche Jensen har sagt at hun er interessert.

Vi tror hun kan gjøre en kjempe-jobb.

Vedtak:
RGB foreslår Wenche Jensen
som medlem i referanse-gruppen til UA.