Rådgivningsgruppen

Nr. 06/2007 – Nordisk konferanse om aldring hos mennesker med utviklingshemning

Vi deltok med film-fremvisning og stand på konferansen. Vi så på mange filmer og bestemte oss for å vise klipp fra den danske dokumentaren om ”Strandvænget” og en film om ”Demensenheden på Trinvold”. Vi samarbeidet med UAU (Utviklingsprosjekt aldring og utviklingshemning).

13.februar 2007 – møte nr. 257
Vi er spurt om å hjelpe UAU med å lage
nordisk konferanse 29. og 30. mai 2007
på Holmenkollen Park Hotell Rica.

Oppgavene vi er spurt om er:

  • Tilrettelegge konferansen for deltagere med utviklingshemming
  • Velge ut filmer til konferansekino
  • lage et opplegg for å samtale om filmene.

Tove,
Martin
og John Harald
vil være med på konferansen

Leif Kåre skal tenke mer på det.

Vi spør Jacob når han blir frisk.

Lars Ole og Lars-Ove blir med som tilretteleggere.

13.mars er siste frist for å bestemme seg for deltagelse.

Lars Ole foreslår at vi bruker møtetid
til å se på aktuelle filmer.

Vedtak: 
Vi påtar oss oppgaven.      

Vi setter av møtetid til å se på film
og diskutere filmene.

 

27.februar 2007 – møte nr. 258
På telefon fra Gardermoen forteller Britt-Evy
om at arbeidsgruppen har foreslått å vise filmer
som handler om daglige temaer.

De har laget en liste over aktuelle filmer.

Bibliotekaren på UAU har laget en oversikt
over hva filmene handler om.

Hun kan skaffe filmene til oss.

Det skal være kino samtidig med at det er forelesninger.

Forelesningene foregår i tre runder
og hver runde varer i 1,5 time.

En runde på dag 1 og to runder på dag 2.

Det blir et eget rom
hvor det skal være kino.

Skal vi sette av tid
til å snakke om filmen etterpå?

Samme filmen kan godt vises flere ganger.

De som kommer på konferansen
er mennesker med utviklingshemning,
ansatte i omsorgen,
politikere,
andre……

Det kommer fra 300 til 500 deltakere.

Det blir laget en konferanse-mappe
hvor det skal stå noe om
hvem som skal forelese
og hva de skal snakke om.

Hva skal vi skrive om oss, vår oppgave
og hvilke filmer vi har tenkt å vise.

Vi kan godt ha en stand på konferansen.

Konferanseavgift og festmiddag dekkes for oss.

Overnatting dekkes kanskje.

Vi vil gjerne overnatte.

 

Vedtak: 
Vi ønsker å se på lokale på forhånd.

Vi tar kontakt med Holmenkollen Park hotell om dette.

Lars Ole bestiller filmer fra bibliotekaren i UAU.

 

13.mars 2007 – møte nr. 259
Vi har ikke fått noen filmer ennå.

Se også sak 04/07.

Vedtak: 
Fortsetter på neste møte.

 

27.mars 2007 – møte nr. 260
”For tidlig efterår” varer i 13 minutter

Handler om Gerda som får Alzheimers sykdom.

Vi følger de tre siste årene av livet hennes
og møter henne med 6 måneders mellomrom.

Hva skjer når vi glemmer ting?

Hvordan føler vi inne i oss?

Hva bør de rundt oss gjøre?

Hvordan bør de hjelpe?

Var det avtalt med Gerda på forhånd?

Hvor mye forsto hun av sin situasjon?

 

”Demensenheten på Trinvold” varer 17 minutter.

Filmen handler om 8 beboere og deres liv.

De bestemmer selv hva de skal gjøre.

Hver beboer får gjøre det de kan
og får bare hjelp når de trenger hjelp.

Personalet er veldig opptatt av holdninger
og respekt for de som bor der.

Filmen handlet om menneskene og var fin.

Viktig å legge til rette for å kunne huske.

Vedtak: 
Fortsetter med flere filmer på neste møte.

 

10.april 2007 – møte nr. 261
Vi så på ”Å leve uten barn” som varer i 15 minutter.

Man må selv få bestemme om man ønsker barn,
men det kan være lurt å prøve med en dukke først.

Filmen passer best for yngre personer.

Vi kan bruke den
i forbindelse med
en tema-kveld
om sex og samliv.

 

Dansk TV2 dokumentar ”Er du åndssvag?”
om livet på en institusjon som heter Strandvenget.

Filmen er fra 2006 og varer i 40 minutter.

Filmen viser hvordan personalet er mer opptatt av å se TV
og snakke sammen,
enn å ta vare på de som bor der.

”Filmen var sjokkerende,
filmen viste hvordan det var på Emma Hjorth tidligere.

Viste masse som fikk sinnet mitt til å gå amok,
de ansatte burde settes i fengsel,
de behandler de som dyr og ikke som mennesker”.

Dette var noen av kommentarene etter filmen.

Et forslag er å vise litt fra denne filmen,

stoppe filmen og si hva vi mener om opptaket
og så vise filmen fra ”Demensenheten på Trinvold.

Vi ønsker å sette fokus på de gode løsningene.

Vedtak: 
Fortsetter med flere filmer på neste møte.

 

 

24.april 2007 – møte nr. 262

Martin,
Tove,
John-Harald blir sikkert med.

Lars-Ove
og Lars Ole
blir med som tilretteleggere.

Jacob er litt usikker,
kommer tilbake til saken.

Leif Kåre blir ikke med denne gangen.

Det må sjekkes ut om vi får overnatting.

Vi drar for å sjekke lokalene
på Holmenkollen park hotell.

Vedtak: 
Lars Ole sjekker overnatting og besøk
for å se på lokalene.

 

8.mai 2007 – møte nr. 263
Det er ordnet med overnatting.

Martin og Tove
drar til Holmenkollen park hotell kl. 13.00
og ser på lokalene.

Program:
Innledning om RGB – 10 minutter

Tove forteller om RGBs historie.

Dele ut brosjyre.

Dele ut noen spørsmål
som vi skal ta opp etter filmen.

Innledning – 2 minutter
Forteller om opplegget
og hvordan vi har tenkt det.

Tove forteller om programmet.

Vise film fra Strandvænget – 5 minutter

Martin forteller om sine tanker rundt filmen fra Strandvænget.

Stopper filmen
og de andre støtter avgjørelsen.

John-Harald foreslår å vise filmen fra Trinvold.

Viser filmen fra Trinvold – 17 minutter

 

Hvilke tanker får du når du ser på filmene?

Kunne dette skjedd i ditt land?

Har noen opplevd noe lignende`?

 

Tar opp det vi ser på filmen.

Viktig å lytte.

Bestemme selv etter egne evner.

Nødvendig hjelp for ikke å oppleve nederlag.

Vedtak: 
Fortsetter saken på neste møte.

 

22.mai 2007 – møte nr. 264
Hvordan skal vi komme oss til Holmenkollen?

Når vi må dra?

Innsjekking og romfordeling.

Vi har laget et eget program for dagene (se vedlegg 1/264)

Vedtak: 
Følger oppsatt program

 

5.juni 2007 – møte nr. 265
Sett på mange bilder fra konferansen.

Det var 240 deltakere.

Vi traff mange fra de andre nordiske landene.

Tove likte å høre fra de andre landene.

Det var fint å se at de fikk den hjelpen de trengte.

Festen var veldig koselig.

Martin ble kjent med deltakere fra andre steder i Norden.

Det var veldig lærerikt.

John-Harald syntes det var fint at det ble tolket.

Programmet var tett.

De som var på vårt opplegg,
syntes det var kjempebra.

Vedtak: 
Vi kan tenke oss å være med på noe lignende senere.