Rådgivningsgruppen

Nr. 06/2003 – Informasjon om ferie-tilbud til mennesker med funksjonshemming

RGB har svart på en henvendelse fra kommunalsjef Jørgensen om fremtidige ferie-tilbud til funksjonshemmede.

8.april 2003 – møte nr. 184
Vedtak: 
Må leses til neste møte.

 

22.april 2003 – møte nr. 185
Etter å ha snakket om informasjonen
forstod vi hva den betyr for oss.

Hva informasjonen betyr i praksis
for funksjonshemmede som trenger
og ønsker ledsager
vet vi ikke helt.

Selv ønsker vi ikke miljøarbeidere
som ledsagere på turer.

Vi vil bestemme selv
hvem vi skal reise på ferie sammen med
og hvor vi skal reise.

Vi mener alle som ønsker
må ha mulighet
til å reise bort i ferier.

Vedtak:     
Skrive svar til kommunen på neste møte.

 

6.mai 2003 – møte nr. 186
Vedtak:

Svaret ble sendt på e-post
til seksjonssjef Helge Jørgensen.

 

25.mai 2003 – møte nr. 187
Vi har ikke fått noe svar fra Jørgensen ennå.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

 

 

3.juni 2003 – møte nr. 188
Seksjonssjef Helge Jørgensen svarte:
”Jeg takker for svaret deres
og beklager at jeg ikke har svart før.

Jeg sender svaret deres videre til mine ledere
og ber dem ta dette med seg
i sin planlegging av ferie for dere.

Det er hva som gjøres i den enkelte
bolig som vil avgjøre
hva deres svar vil bety i praksis
når ferie skal planlegges og gjennomføres”.

Vedtak:
Saken tas til orientering.